2021

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2021
Interní multidisciplinární výzkumné projekty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019
kterým se mění složení Akreditační komise ZSF JU v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2021
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2021/22 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2021
k evidenci studijních výsledků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ordinance of the Dean of FHSS No. 2/2021
on the conditions of the admission procedure to doctoral study programmes for the academic year 2021/2022
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2021
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2020
k vypisování a zpracování podkladů pro zadání bakalářských / diplomových prací na ZSF JU v akademickém roce 2020/2021
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2021
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2020/2021 a o registraci bakalářských / diplomových prací
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2020
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce