Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017


k organizaci Studentského hodnocení výuky

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Pro účely zvyšování kvality vzdělávacího procesu, vytváření zpětné vazby mezi vyučujícími a studenty a umožnění spoluúčasti studentů na utváření podmínek, ve kterých se vzdělávají, využívá Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity jednotný systém Studentského hodnocení výuky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

 

Článek II.

Organizace studentského hodnocení výuky

 

  1. Studentské hodnocení výuky je realizováno elektronicky systémem pro generování, vyplňování i vyhodnocování dotazníku na webové adrese  www.shv.jcu.cz. Po přihlášení se každému studentovi zobrazí nabídka předmětů, které měl v hodnoceném semestru zapsány a vyučujících, kteří výuku předmětu v daném semestru zajišťovali. Rovněž se zobrazí nabídka možnosti vzdát se práva účastnit se hodnocení.

 

  1. Studentské hodnocení výuky probíhá vždy ve zkouškovém období příslušného semestru. Je zahájeno prvního dne zkouškového období a ukončeno mezním termínem pro získání zápočtů a zkoušek dle harmonogramu daného akademického roku. 

 

  1. Studentského hodnocení výuky se mohou zúčastnit studenti bakalářských a magisterských studijních programů prezenční i kombinované formy studia řádně zapsaní ke studiu v příslušném semestru.

 

  1. Studentské hodnocení výuky je anonymní. Ochrana osobních údajů je zaručena.

 

  1. Studentské hodnocení výuky je povinné. Za splnění povinnosti studenta zúčastnit se studentského hodnocení výuky se považuje i přihlášení do aplikace pro studentské hodnocení výuky na webové adrese  www.shv.jcu.cz a označení možnosti, že se vzdává práva účastnit se studentského hodnocení výuky.

 

  1. Výsledky studentského hodnocení jsou zveřejňovány na webové adrese www.shv.jcu.cz bezprostředně po ukončení hodnocení v příslušném semestru.

 

 

 

Článek III.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Opatření je platné a účinné dnem vydání.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 16. 5. 2017.

                                                                     prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                               děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.