Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU > stranka opatreni > Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017

Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017

 

kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia

na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

Toto Opatření se vydává v souladu s §91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění a Stipendijním řádem Jihočeské univerzity ze dne 16. 5. 2017.

 

 

Článek II.

Podmínky přiznání prospěchového stipendia

 

1. Prospěchové stipendium je udělováno studentům Zdravotně sociální fakulty JU, kteří nepřekročili standardní dobu studia a kteří v akademickém roce 2016/17 na Zdravotně sociální fakultě JU splnili předměty v celkovém objemu alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého průměru nejvýše 1,3. Podmínkou přiznání stipendia je studium v témže studijním oboru a typu studia jako v akademickém roce 2016/17.

2. Výše prospěchového stipendia je 2 500,- Kč měsíčně při dosažení váženého studijního průměru 1,0 - 1,10. Při dosažení váženého studijního průměru 1,11 - 1,20  bude stipendium vypláceno v částce 2 000,- Kč za měsíc, při dosažení váženého studijního průměru 1,21 - 1,30  bude stipendium vypláceno v částce 1 000,- Kč za měsíc. Prospěchová stipendia jsou vyplácena ve třech výplatních termínech - 1. prosince 2017, 1. března 2018 a 1. června 2018.

3. Stipendium se přiznává na dobu od 1. září 2017 do 30. 6. 2018.

 

4. O přiznání prospěchového stipendia nemusí student žádat. V případě splnění podmínek pro přiznání prospěchového stipendia je stipendium přiznáno rozhodnutím děkanky z moci úřední dle čl. 3 odst. 4 Stipendijního řádu JU.

 

 

Článek III.

Ustanovení závěrečná

 

Nárok na vyplacení stipendia končí posledním dnem měsíce, v němž student přestane být studentem z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu JU v souladu s články 26 a  28-32.

 

 

V Českých Budějovicích dne 25. 8. 2017

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

                                                                                                          děkanka ZSF JU

PDF ke stažení ZDE.