Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření rozdělená podle roku vydání:

 

2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999

 

Všechna opatření seřazená data vydání:

Opatření děkana ZSF JU č. 2/2002
k zajištění studia v doktorském studijním programu
Opatření děkana ZSF JU č. 1/2002
k provedení Opatření rektora č. 66 ze dne 3.12.2001 k zákazu kouření zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2001
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2001
Pravidla finančního ohodnocování externích vyučujících
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2000
kterým se stanovují podmínky pro přiznání prospěchových stipendií studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2000/2001.
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2000
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 14/2000
k přijímacímu řízení v akademickém roce 2001/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 13/2000
Podmínky přijetí ke studiu na ZSF JU v Č. Budějovicích pro rok 2001/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 12/2000
Vydání povolení k stání, zastavení ve vymezeném prostoru
Opatření děkana ZSF JU č. 3/1999 ze dne 8.11.1999
Stipendijní řád v akademickém roce 1999/2000 bude na Zdravotně sociální fakultě aplikován následujícím způsobem.
Opatření děkana ZSF JU ze dne 18.5.1999
Opatření děkana k poskytování cestovních náhrad zaměstnancům ZSF JU dle zákona č. 119/92 Sb., ve znění dalších změn