2013

Rozhodnutí děkanky č. 1/2013
k podmínkám přijímacího řízení pro studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v akademickém roce 2013/2014 v bakalářských a navazujících magisterských programech