2015

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2015
o podávání evropských projektů Horizon 2020
Příloha k rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2015
Příloha k rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2015 - přihláška k výběrovému řízení
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2015
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2015 o zřízení pracovní pozice pro studenty "Pomocná vědecká a pedagogická síla"
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2015
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2015 o počtu proděkanů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a rozsahu jejich působnosti a zastupování děkanky v době její nepřítomnosti
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č.3/2015
Rozhodnutí děkanky č.3/2015 o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2015
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2015
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2015 o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 6/2015
Rozhodnutí děkanky č. 6/2015 - Zpoplatnění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem