2019

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 6/2019
Zpoplatnění rigorózního řízení
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 9/2019
o zřízení výzkumného týmu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2019
o zřízení výzkumných týmů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2019
Zpoplatnění habilitačního řízení ke jmenování profesorem
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 7/2019
o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2020
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2019
o zastoupení děkanky v době její nepřítomnosti
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 8/2019
o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2019
o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2019
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2019
o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta