Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Rozhodnutí děkana / děkanky ZSF JU

Rozhodnutí děkana / děkanky ZSF JU

Rozhodnutí rozdělená podle roku vydání:

 

2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Všechna rozhodnutí seřazená data vydání:

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2021
Zpoplatnění habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2021
o vyhlášení termínu podání Interních multidisciplinárních výzkumných projektů do soutěže na období 2022-2024
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2021
o změně podmínek k přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 7/2020
o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 6/2020
o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2021
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2020
Zpoplatnění habilitačního řízení ke jmenování profesorem
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2020
Zpoplatnění rigorózního řízení
Rozhodnutí děkanky č. 1/2012 - dodatek č. 1
Výukové povinnosti učitelů na ZSF JU
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2020
o změně podmínek k přijetí ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020 + dodatek
o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2020
o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru.
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 9/2019
o zřízení výzkumného týmu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 8/2019
o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 7/2019
o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2020
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 6/2019
Zpoplatnění rigorózního řízení
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 5/2019
Zpoplatnění habilitačního řízení ke jmenování profesorem
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 4/2019
o zastoupení děkanky v době její nepřítomnosti
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2019
o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 2/2019
o vyhlášení termínu konání soutěže SVOČ v roce 2019
Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2019
o zřízení výzkumných týmů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích