Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Rozhodnutí děkana / děkanky ZSF JU > stranky rozhodnuti > Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2017

Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2017


Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 3/2017

 

o odměnách pro školitele studentů SVOČ, odměně hodnotitele a oponenta

 

podle Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017 Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ).

 

 

Článek I.

Odměna školitele

 

Odměna školitele podle článku III., bodu 6 Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017 se stanovuje na 3000 Kč.

 

 

Článek II.

Odměna hodnotitele

 

Odměna člena hodnotící komise podle článku IV., bodu 15 Opatření děkanky č. 12/2017 se stanovuje na 1000 Kč.

 

 

Článek III.

Odměna oponenta

 

Odměna pro oponenta za vypracování posudku dle požadované struktury v článku IV., bodu 8 Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017 se stanovuje na 1000 Kč.

 

 

Článek IV.

Hodnota báze

 

Hodnota báze je podle Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017 pro soutěž konanou v roce 2018 stanovena na 2500 Kč.

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 18. 10. 2017

 

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

   děkanka ZSF JU

 

PDF ke stažení ZDE.