Nacházíte se zde: Úvod > Důležité informace pro studenty všech oborů a programů Zdravotně sociální fakulty JU

Důležité informace pro studenty všech oborů a programů Zdravotně sociální fakulty JU

Novinka (17.3.2020)

Důležité informace pro studenty všech oborů a programů Zdravotně sociální fakulty JU

Vzhledem k novým mimořádným opatřením zavedeným v souvislosti se šířením koronaviru sdělujeme, že nadále do odvolání platí rozhodnutí děkanky ZSF JU o zrušení teoretické a praktické výuky, vydané na základě doporučení vedení JU. Vzhledem k tomu, že situace se neustále mění, sledujte prosím průběžně sdělení fakulty, o aktuálních změnách Vás budeme průběžně informovat. Jakmile to bude možné, budete neodkladně informováni o způsobu ukončení letního semestru tohoto akademického roku, o termínech pro skládání zápočtů a zkoušek a konání státních závěrečných zkoušek.

Studijní oddělení zůstává nadále bezkontaktně v provozu. V případě potřeby můžete své studijní referentky kontaktovat buď mailem, nebo telefonicky.

Na základě usnesení o zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu budou mít studenti naší fakulty, konkrétně posledních ročníků bakalářských studijních oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář, v případě potřeby po dobu trvání nouzového stavu vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Na základě usnesení o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu budou mít studenti naší fakulty sociálních studijních oborů/programů v případě potřeby po dobu trvání nouzového stavu vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a to z důvodu zajištění péče v zařízeních sociálních služeb. Usnesení se týká těchto studijních oborů/programů: Sociální práce, Zdravotně-sociální péče, Sociální práce ve veřejné správě, Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Management sociální práce v organizacích a Speciální pedagogika.

Prozatím se jedná o předběžnou informaci:

-        v tomto momentu nemusíme činit žádné kroky,

-        vyčkáváme na další pokyny příslušných kompetentních orgánů.

Sledujte prosím aktuální sdělení.

Věříme, že se nám společnými silami podaří nastalou situaci zvládnout.

Přiložené obrázky