Nacházíte se zde: Úvod > Psycholog Pospíchal dvakrát přednášel na naší fakultě: pro studenty o riziku vyhoření a pro veřejnost o tom, jak ustát vážnou nemoc

Psycholog Pospíchal dvakrát přednášel na naší fakultě: pro studenty o riziku vyhoření a pro veřejnost o tom, jak ustát vážnou nemoc

Novinka (19.10.2019)

Psycholog Pospíchal dvakrát přednášel na naší fakultě: pro studenty o riziku vyhoření a pro veřejnost o tom, jak ustát vážnou nemoc

Velký ohlas měly v úterý 15. října na ZSF JU dvě přednášky psychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala z Univerzity Karlovy, který je členem Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti a učí na Karlově univerzitě. Na naši fakultu přijel už podruhé na základě úspěchu své první přednášky, kterou stejně jako nyní spolupořádalo českobudějovické centrum Mamma Help. Obě úterní přednášky uvedla proděkanka pro studijní a sociální záležitosti a ředitelka Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D., která k nám dr. Pospíchala pozvala poté, co vyslechla jeho květnové vystoupení.

Na základě svých zkušeností s onkologickými pacienty, jimž se věnuje řadu let, osobní zkušenosti s rakovinou ve své rodině a s oporou výsledků vědeckých výzkumů mluvil psycholog Pospíchal nejprve ke studentkám oboru Všeobecná sestra a poté k veřejnosti. Inspiroval k diskusi a pacientům i jejich blízkým nabídl pomoc jak formou osobních konzultací v on-line poradně, tak možností zhlédnout na webu videa z již uspořádaných přednášek a seminářů. Vše lze využít zdarma díky unikátnímu projektu v oblasti prevence s názvem #MysliProtiRakovině. Ten se soustředí především na lidskou mysl, tedy prožívání, jeho možný vliv na lidské zdraví a nemoc jako takovou.

Vzhledem k zaměření naší fakulty připravil dr. Pospíchal speciální přednášku pro studenty nazvanou První pomoc pro pomáhající profese aneb Rovnováha mezi oporou pro pacienta a ochranou vlastního zdraví před vyhořením. Zdůraznil při ní, že pro vážně nemocného pacienta je zcela zásadní opora v lidech, kteří jsou mu blízcí, přičemž v období léčby si do tohoto okruhu začleňuje i lékaře a sestry. Upozornil ovšem, že potřeba „konat dobro“ je pro pomáhající profese zároveň i pastí, a ukázal příznaky, jimiž se mohou projevovat přepracovanost a vyhoření. Hranice mezi připraveností pomoci a sebeobětováním je totiž velmi tenká. Proto názorně rozebral, jak nezbytná je rovnováha mezi pracovním nasazením, pocitem spokojenosti a zdravím. „Hlídejte si kontrolky své radosti,“ poradil a shrnul přínos pohybu, pobytu v přírodě, poslechu hudby, tance a dalších činností, které člověku dělají dobře. Tato akce se konala v rámci projektu OP VVV Rozvoj JU – Kapacity pro VaV.

Největší přednáškový sál pak od 17:30 zaplnili zájemci o přednášku nazvanou Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví, jež navázala na jeho vystoupení letos v květnu, které na naši fakultu přivedlo více než sto posluchačů. Proto se k nám nyní dr. Pospíchal vrátil, aby opět před plným sálem podrobněji vysvětlil dopady postoje pacienta a jeho blízkých k nemoci, která v někom vyvolá pasivitu a beznaděj, zatímco v jiném člověku naopak potřebu mobilizovat své síly a zabojovat. Ovšem přináší psychickou zátěž ještě na dlouhou dobu po vyléčení. Představil vědecky podložené informace o vlivu pozitivních a negativních emočních prožitků na naše biologické pochody a zdraví a zaměřil se zejména na to, co člověk může udělat sám pro sebe, aby se snáze uzdravil, ale také aby dosáhl lepší kvality svého života. Připomněl, že onkologická onemocnění mají mnoho variant, takže je zcela individuální, jak člověk léčbou prochází – každý ji fyzicky i psychicky snáší jinak, takže případné pocity viny, že náročnou situaci nezvládá podle představ okolí, pacienta ještě víc oslabí. Publikum dr. Pospíchala po přednášce ocenilo velkým potleskem a dlouho pak ještě v sále zůstala řada lidí s potřebou individuální konzultace. Mnozí přišli v růžovém oblečení či s růžovými doplňky, protože měsíc říjen je vyhlášen měsícem boje proti rakovině prsu  tzv. Pinktober.

Odkaz na záznamy minulých přednášek a seminářů i termíny dalších, které se konají hlavně v Praze a Brně, je pod touto zprávou.