Nacházíte se zde: Úvod > Fakulta hostila třetí ročník mezinárodní konference Freyberghovy dny

Fakulta hostila třetí ročník mezinárodní konference Freyberghovy dny

Plánovaná akce (20.5.2016)

Fakulta hostila třetí ročník mezinárodní konference Freyberghovy dny

Odborníci se věnovali prenatální a perinatální psychologii a etice

Třetí ročník konference na téma prenatální a perinatální psychologie a etiky Freyberghovy dny se konal v pátek 20. a v sobotu 21. května 2016 v přednáškovém sále A budovy ZSF JU Vltava. Na programu bylo celkem 22 přednášek v českém, slovenském a německém jazyce, mezi nimi například Kazuistiky týkající se přístupu k porodům a jejich soudní důsledky, Stresové situace rodičů spojené s rizikovým těhotenstvím a porodem nedonošeného dítěte, Spokojenost žen s porodem a perinatální péčí – co ji ovlivňuje a jak ji měřit?, Časný a plnohodnotný kontakt maminky s fyziologickým i nedonošeným novorozencem – doporučení a realita či Radosti a starosti rodičů extrémně nedonošených dětí a další témata.

Konference se konala pod záštitou děkanky Zdravotně sociální fakulty JU prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D. V úvodu pozdravil účastníky rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., který poukázal na specifika pomáhajících profesí a prakticky orientovaných oborů, jejichž cílem není pouhé poznání. Popřál proto všem, aby dokázali své poznání přetavit v co nejlepší jednání, a to profesní i lidské.

Děkanka ZSF JU prof. Tóthová připomněla, že letošní ročník konference je zvláště významný a slavnostní, protože 12. listopadu oslaví profesor Peter G. Fedor-Freybergh již své osmdesáté narozeniny. Srdečně ho na konferenci uvítala a připomněla krásnou cestu, která profesora inspirovala k tomu, aby se zaměřil na tento obor: když k němu do ordinace přicházely těhotné ženy, žádná z nich se neptala, jak se má můj plod či mé embryo, ale jak se má mé dítě. „Na programu je mnoho zajímavých přednášek, letošní ročník dokonce obohatí významní odborníci z Německa. Věřím, že uslyšíme mnoho nového, co ovlivní naši každodenní práci a povede nás dál k tomu, abychom pátrali v odborných publikacích a zjistili si k tématům ještě více,“ uvedla děkanka.

Konferenci uspořádaly Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU a Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Profesor Freybergh přijel na pozvání prof. Miloše Velemínského, s nímž se dlouhá léta přátelí. S průběhem akce byl velice spokojený. „Konference je výborně zorganizovaná, program je dobře koncipovaný a velmi pestrý. Dozvěděl jsem se tu řadu novinek, například přednášky z neonatologie byly výborné. Mám velkou radost, že jsem se mohl zúčastnit, vaše fakulta je úžasná,“ pochválil organizátory.

Prof. Peter G. Fedor-Freybergh je světově uznávaným vědcem, který získal za publikační, pedagogickou činnost i ediční práci mnoho ocenění v oblasti vědy. Je prvním profesorem oboru Prenatální a postnatální psychologie a medicína. Proslul zavedením pojmu „prenatální dítě“, jímž upozornil na těhotenství jako nenahraditelné období pro vývoj vztahu mezi matkou a dítětem i pro rozvoj dítěte. Svoji vědeckou dráhu zahájil na Slovensku a později se mu dostalo významných ocenění v Německu, Itálii, Rakousku a zejména ve Švédsku, kde se nadlouho usadil po emigraci na začátku 70. let. Důkazem jeho záslužné vědecké i popularizační činnosti je např. více než 20 čestných uznání a několik čestných doktorátů, které mu byly uděleny na nejvýznamnějších evropských univerzitách. Získal pět profesorských titulů v různých medicínských oborech včetně dětské psychiatrie, gynekologie apod.

Téma prenatální a perinatální psychologie a etiky je velmi inspirativní, protože v tomto mladém oboru je stále co objevovat. Proto tuto konferenci opět provázela bohatá diskuse. Její ideová náplň spočívá především v základních tezích vědeckého odkazu profesora Fedora-Freybergha, kde se uvažuje o „kontinuálním vývoji prenatálního a postnatálního vývoje“. Je zde zdůrazňován význam vztahu matka–dítě (profesor Fedor-Freybergh se na rozdíl od mnoha lékařů domnívá, že pro matku je plod již dítětem). Dále upozorňuje na význam psychosociálních fenoménů, které spolu s hormonálním vybavením matky (později i dítěte) hrají při vývoji dítěte významnou úlohu. Profesor Fedor-Freybergh dále zdůrazňuje, že v těhotenství je nutné sledovat nejen somatický stav matky „dítěte“, ale i její psychickou a sociální pohodu.

Přiložené obrázky