Nacházíte se zde: Úvod > Fakulta opět uspořádá pro uchazeče o studium přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Fakulta opět uspořádá pro uchazeče o studium přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Novinka (26.2.2021)

Fakulta opět uspořádá pro uchazeče o studium přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Konají se vždy v sobotu, první z kurzů začíná už 6. března

Do konce února se mohou uchazeči o studium na naší fakultě hlásit do přípravných kurzů, které zájemcům o studium usnadní orientaci v učivu, aby co nejlépe zvládli přijímací zkoušky. ZSF JU je organizuje už několik let. Budou se konat v sobotu od 6. března do 17. dubna mezi 9. a 16. hodinou, jejich formu fakulta upřesní podle aktuálního vývoje opatření vyplývajících z Protiepidemického systému ČR (PES). Uchazeči si mohou vybrat podle svého zájmu, každý blok trvá osm vyučovacích hodin a stojí 800 korun. Připraveno je šest variant kombinujících obory, které jsou nejdůležitější pro úspěšný vstup na fakultu. Tyto kurzy připravuje ZSF JU už od roku 2006/2007, největší zájem bývá o biologii člověka a genetiku a také o zdravotně sociální problematiku. Další podrobnosti jsou v odkazu pod touto zprávou.

Termín pro podání přihlášky ke studiu pro akademický rok 2021/2022  je na ZSF JU nejpozději 10. dubna 2021. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky – zaregistrovat ji a pak následně vytisknout a společně s dokladem o uhrazení poplatku, potvrzením lékaře zaslat na studijní oddělení fakulty. V případě, že již uchazeč má maturitní vysvědčení, zašle ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Nestačí pouze zaregistrovat přihlášku elektronicky!

Na webu Chcistudovat.cz, který Jihočeská univerzita využívá především ke kontaktu se středoškoláky, je nadále přehledně uspořádaný seznam prezentací jednotlivých studijních programů, které naše fakulta otevře v příštím akademickém roce. Vzhledem k tomu, že se Den otevřených dveří musel tentokrát odehrát distančně, natočili jednotliví vyučující detailní prezentace, v nichž vysvětlují podstatu studijních programů i všechny důležité okolnosti. Aby si uchazeči udělali co nejlepší představu o nabídce naší fakulty, zůstávají tyto prezentace nadále zveřejněné, a to jak na fakultním YouTube, tak ZDE: https://www.chcistudovat.cz/zdravotne-socialni-fakulta.