Nacházíte se zde: Úvod > Zdravotně sociální fakulta JU otevře čtyři akreditované kurzy pro sociální pracovníky

Zdravotně sociální fakulta JU otevře čtyři akreditované kurzy pro sociální pracovníky

Novinka (13.2.2017)

Zdravotně sociální fakulta JU otevře čtyři akreditované kurzy pro sociální pracovníky

První dva začnou už na přelomu března a dubna 2017

V rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) získala Zdravotně sociální fakulta JU akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí na čtyři kurzy, které jsou zaměřené na další profesní vzdělávání sociálních pracovníků. Jedná se o kurzy nazvané Současná problematika sociální exkluze, Sociální práce s romskou minoritou, Koordinovaná rehabilitace seniorů a Specifika sociální práce s obětí domácího násilí. Celkový časový rozsah každého z nich je 24 hodin rozdělených do tří osmihodinových bloků, takže absolvováním jednoho kurzu splní jeho účastník roční zákonnou povinnost dalšího vzdělávání sociálních pracovníků.  Absolventům ZSF JU, kteří se přihlásí do Klubu absolventů http://www.jcu.cz/absolvent/alumni-klub-ju JU nabízíme 10% slevu na kurzovném.

Již v letním semestru 2016/17 nabízíme kurz Současná problematika sociální exkluze a kurz Sociální práce s obětí domácího násilí. V prvním z nich se účastníci naučí především pravidlům specifické komunikace se sociálně exkludovanými a institucemi na základě konceptu sociálního fungování a také se naučí navrhovat řešení konkrétních sociálních problémů prostřednictvím sociální práce. Kurz v termínech 31. 3., 7. 4. a 5. 5. 2017 povede doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D. 

V kurzu Sociální práce s obětí domácího násilí se účastníci naučí rozpoznávat projevy domácího násilí a odlišovat jej od ostatních typů násilného chování, naučí se navázat rozhovor s obětí domácího násilí a seznámí se s postupy, jak v rámci své profese účinně pomoci oběti domácího násilí. Kurz se koná v termínech 7. 4., 21. 4., a 28. 4. 2017 a jeho lektorkou bude Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D. 

Další akreditované kurzy pro sociální pracovníky Sociální práce s romskou minoritou a Koordinovaná rehabilitace seniorů budou nabízeny v zimním semestru 2017/18. Bližší informace o uvedených kurzech a přihlášky do kurzů naleznete v odkazu pod touto zprávou v nabídce „Kurzy pro veřejnost“. 

Přiložené obrázky