Nacházíte se zde: Úvod > Fakulta poskytuje bezplatné poradenství lidem, kteří doma pečují o své blízké

Fakulta poskytuje bezplatné poradenství lidem, kteří doma pečují o své blízké

Novinka (25.4.2021)

Fakulta poskytuje bezplatné poradenství lidem, kteří doma pečují o své blízké

Projekt je zaměřený na laické pečovatele o dospělé osoby se sníženou schopností sebepéče (seniory 65+, osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě atd.) a rodiče dětí se zdravotním postižením

 

Podporu pro laické pečovatele v Jihočeském kraji poskytuje svépomocná skupina nazvaná „Pečujeme o své blízké“, kterou vytvořila Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Poskytuje bezplatné poradenství lidem, kteří se v domácím prostředí starají o dospělé osoby se sníženou schopností péče o sebe (seniory 65+, osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě atd.) a rodiče dětí se zdravotním postižením.

„Cílem je sdílení zkušeností, podpora a pomoc laickým pečovatelům v náročné životní situaci. Svépomocná skupina představuje místo, kde mohou rodinní pečující získat řadu informací o tom, jak mohou kvalitně pečovat o svého blízkého, ale také o sebe. Dále zde mohou získat odpovědi na své konkrétní otázky,“ říká hlavní řešitelka projektu doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Právě výhodou této fakulty je, že sdružuje odborníky, kteří zdravotnická a sociální témata rozvíjejí jako vyučující, ale zároveň mají dostatek zkušeností z praxe, v níž působí. Tento projekt Technologické agentury ČR, který potrvá až do roku 2023, nabízí psychosociální podporu a pomoc neformálním pečovatelům v Jihočeském kraji prostřednictvím multidisciplinárního přístupu za využití odborného poradenství (sociálně právní, péče o blízkou osobu, prevence syndromu vyhoření, zdravý životní styl), audiovizuálních prostředků a vytvořeného a ověřeného prostředí virtuální reality.

Zdarma jim poskytuje zejména tyto služby: psychosociální podporu ze strany psychologa; nácvik relaxačních technik; sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti zdravého životního stylu a vyhodnocení krevního tlaku, hladiny glykémie a cholesterolu; pravidelné kondiční cvičení a nácvik cviků v prevenci bolesti zad a mobilizaci kloubů a páteře; možnost konzultace vašich zdravotních problémů s fyzioterapeutem; nácvik praktických ošetřovatelských dovedností nutných ke zvládnutí péče o závislou osobu; možnost konzultace péče o závislou osobu se zdravotní sestrou; nácvik kognitivní aktivizace (trénování paměti) a zprostředkování další podpory a pomoci.

Zatím bohužel není možné setkávat se pravidelně na schůzkách, které jsou i šancí vyměnit si osobní zkušenosti. K dispozici ovšem stále zůstává onlin e poradenství, stačí napsat svůj dotaz nebo problém na e-mail: pecujeme@zsf.jcu.cz. Podle tématu odpoví odborník na danou problematiku: podrobný popis nabízených poradenských služeb je na konci této zprávy a také níže v odkazu na web Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe. Sídlí v českobudějovické ulici Nerudova 53a, takže až to okolnosti dovolí, jsou tam v plánu pravidelná setkávání s odborníky ve skupinách. Lidé, kteří se ocitli v podobné životní situaci, si navíc mohou prospět i navzájem, a to sdílením osobních prožitků, pocitů i zkušeností – a fakulta jim to chce umožnit i zajištěním bezpečného a klidného prostoru.

Setkání rodičů dětí se zdravotním postižením je v plánu každé sudé úterý v měsíci (mimo státní svátky) od 15 hodin.

Setkání rodinných laických pečovatelů o dospělé osoby v domácím prostředí je v plánu každé liché úterý v měsíci (mimo státní svátky) od 15 hodin.

Cílem projektu je poskytnout psychosociální podporu a pomoc neformálním pečovatelům v Jihočeském kraji prostřednictvím multidisciplinárního přístupu za využití odborného poradenství (sociálně právní, péče o blízkou osobu, prevence syndromu vyhoření, zdravý životní styl apod). Svépomocná skupina vznikla se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA (projekt č. TL03000518, Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality).

Detaily o nabízených službách:

Psychosociální poradenství se zaměřuje na problematiku krizových situací a jejich zvládání, na prevenci a včasné rozpoznání syndromu vyhoření, na nácvik relaxačních technik a péči o duševní zdraví. V této oblasti je využívána virtuální realita, která napomáhá uvolnění se od napětí a stresu, k aktivizaci vnitřních zdrojů, získání zdrojů pro čerpání energie a meditaci (garant: doc. PhDr. Helena Záškodná, Ph.D.).

Poradenství v oblasti zdravého životního stylu je zaměřené na péči o pohybový aparát (zejména prevenci bolestí zad, nácvik zvedání těžkých břemen, kondiční cvičení), na problematiku výživy (racionální stravy), prevenci civilizačních onemocnění (zejména nadváhy a obezity a kardiovaskulárních onemocnění). V rámci těchto služeb nabízíme posouzení základních zdravotních ukazatelů, jako je hodnota BMI, měření krevního tlaku, stanovení hladiny glykémie a celkového cholesterolu (garanti: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., Mgr. Tomáš Hrdý).

Odborné sociální poradenství se týká problematiky dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, možnosti využívání sociálních služeb (ambulantních, terénních, pobytových), problematiky sociálně právního poradenství nebo otázky kompenzačních pomůcek (garanti: PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D.).

V rámci přímé podpory (individuální či skupinovou formou) bude poskytnuto odborné poradenství v oblasti komplexní ošetřovatelské péče o imobilní (částečně imobilní) klienty. Cílem je nácvik ošetřovatelské a rehabilitační péče o imobilní osoby, polohování, včetně využití kompenzačních pomůcek (garanti: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D.).