Nacházíte se zde: Úvod > Na ZSF JU se konala dvoudenní konference nazvaná Přístupy ke stáří a stárnutí: teorie a praxe

Na ZSF JU se konala dvoudenní konference nazvaná Přístupy ke stáří a stárnutí: teorie a praxe

Novinka (11.5.2017)

Na ZSF JU se konala dvoudenní konference nazvaná Přístupy ke stáří a stárnutí: teorie a praxe

Všeobecné sestry, sociální pracovníci, zdravotničtí asistenti, nutriční terapeuté, zdravotničtí záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách i zástupci managementu pobytových i terénních sociálních služeb – tak široké bylo spektrum účastníků dvoudenní konference, která se od čtvrtka do pátku konala na Zdravotně sociální fakultě JU. Účastníci, jichž se při zahájení zaregistrovalo 240, zaplnili přednáškový sál E a dění z něho se promítalo také do sousedního sálu F, kde seděla i řada studentů naší fakulty.

Konference na téma Přístupy ke stáří a stárnutí: teorie a praxe otevřela mnoho otázek, které jsou vzhledem ke stárnutí populace čím dál naléhavější. „Je to velice aktuální téma, protože jak ukazují statistické údaje, starších lidí stále přibývá a stát s tím musí něco udělat,“ upozornila ve své zahajovací řeči děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Význam konference spatřuje zejména v tom, že dává možnost si navzájem vyměnit zkušenosti z této náročné práce, diskutovat a naučit se prosadit své názory, což je v dnešní době nezbytně nutné.

Zdůraznila, že na fakultě se při této příležitosti setkávají lidé, kteří svou práci vykonávají profesionálně a s láskou, mají ji ve svém srdci a poskytují péči na profesionální úrovni. Tato práce je náročná jak fyzicky, tak psychicky, avšak nebývá náležitě ohodnocena a potýká se s řadou komplikací, včetně změn legislativy. Konference je inspirativní hlavně díky tomu, že se zde setkávají lidé, kteří dělají stejnou práci a mají podobné problémy, byť pracují v jiných institucích. Řada z nich je klinickými pracovišti ZSF JU, za což jim děkanka fakulty poděkovala. „Připravujeme studenty pro praxi a měli bychom vždy respektovat, co praxe potřebuje. Bez klinických pracovišť bychom naše studenty nemohli dobře připravit,“ shrnula a poděkovala organizátorům za perfektně připravený program. Poté se ve svém příspěvku zabývala současností a budoucností ve vzdělávání sester – přehledně účastníkům konference vysvětlila návrh legislativní změny a na základě řady argumentů konstatovala, že novela zákona problém s nedostatkem sester nevyřeší, avšak vážně hrozí, že jejím důsledkem bude snížení úrovně vzdělávání všeobecných sester, jejich odborné způsobilosti k výkonu povolání i následné kvality poskytované ošetřovatelské péče v České republice.

Ředitelka Alzheimercentra v Českých Budějovicích Mgr. Lucie Zajícová označila zázemí, které naše fakulta poskytla konferenci, jako perfektní. „Akademická půda naší akci velmi svědčí, protože dává ideální možnost skloubit teorii s praxí. Vybrali jsme totiž témata zajímavá pro celé spektrum odborníků, mezi nimi jsou jak zdravotničtí, tak sociální pracovníci, ředitelé různých zařízení, náměstci ošetřovatelské péče, vyučující, studenti a další hosté. Právě svým multidisciplinárním přístupem je tato akce výjimečná, protože obvykle se konference zaměřují jen na jeden okruh témat,“ vysvětlila. Potěšilo ji, že do Českých Budějovic přijeli odborníci z celé republiky – např. hodně hostů dorazilo z Prahy a Brna. Překvapil ji velký zájem studentů ZSF JU o účast na konferenci a samozřejmě byla velmi vděčná za organizační pomoc, kterou zaměstnanci i studenti naší fakulty této akci poskytli. Tematicky bylo setkání odborníků natolik pestré, že by se program do jednoho dne nevešel. Hned úvodní prezentaci děkanky fakulty o změnách ve vzdělávání sester Mgr. Zajícová velmi ocenila, protože se novela dotkne všech zúčastněných. „Poté jsem zaznamenala, že řada účastníků o chystaných změnách vůbec nevěděla,“ podotkla. Radost jí udělala také bohatá diskuse k tématům, která konference otevřela.

Zorganizovala ji českobudějovická pobočka AC Facility s.r.o., spolu s Ústavem ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Tato akce navázala na loňskou premiéru, kterou uspořádala tato společnost jako svoji první konferenci na téma: Přistupujeme správně ke klientovi s demencí? „Vzhledem k tomu, že AC Facility patří ke klinickým pracovištím ZSF JU, se organizátoři rozhodli tuto konferenci nyní pojmout jak z úhlu teoretického, tak praktického. Tomu odpovídal i letošní název,“ vysvětlila za organizátory PhDr. Věra Stasková, Ph.D. Akce, která měla i bohatý doprovodný program.

 

 

Přiložené obrázky