Nacházíte se zde: Úvod > Fakulta připravuje kurz pro veřejnost na téma Silní rodiče, silné děti. Souvislosti vysvětluje dr. Švestková ve velkém rozhovoru pro MF DNES

Fakulta připravuje kurz pro veřejnost na téma Silní rodiče, silné děti. Souvislosti vysvětluje dr. Švestková ve velkém rozhovoru pro MF DNES

Novinka (5.3.2021)

Fakulta připravuje kurz pro veřejnost na téma Silní rodiče, silné děti. Souvislosti vysvětluje dr. Švestková ve velkém rozhovoru pro MF DNES

Pod titulkem „Je třeba, aby se děti naučily nudit“ vyšel v deníku Mladá fronta DNES velký rozhovor s dr. Renatou Švestkovou z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. Je věnovaný hlavně otázkám komunikace dospělých s dětmi a nebezpečí kyberšikany. Právě vztah dospělých a dětí v dnešní době, kdy všem chybí volnost, prochází těžkou zkouškou. Soužití v domácnosti, kde se děti učí online a mnohdy pracují z domova i rodiče, je náročné.

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., se těmto tématům dlouhodobě věnuje a nyní připravuje s kolegyněmi z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd a z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče kurz na téma Silní rodiče, silné děti. Naše fakulta ho nabízí veřejnosti v rámci celoživotního vzdělávání. „Hlavní myšlenkou je podpořit rodiče, aby byli rodinou, ve které všichni rádi žijí, a i když tam dochází ke sporům, jedná se o zázemí, kde jsou respektováni všichni členové. Kurz má 12 devadesátiminutových lekcí a budeme mluvit o tom, co je ve výchově důležité, jaké jsou základní psychické potřeby dítěte, jak mu pomoci v různých situacích. Zaměřujeme se na sebepoznávání a mnoho dalšího. Je určen primárně rodičům, ale můžou ho absolvovat i prarodiče, nebo třeba pěstouni či vedoucí oddílů,“ říká o kurzu jeho odborná garantka v článku v MF Dnes, který je v příloze této zprávy.

Podrobnosti o kurzu jsou v přiloženém letáku: 12 devadesátiminutových lekcí lze dle domluvy rozložit např. do 3 dnů, do 12 večerů atd. Cena kurzu bude stanovena individuálně na základě počtu účastníků, místa konání kurzu apod. Další podrobnosti včetně způsobu přihlašování poskytne zájemcům Mgr. Petr Matula, tel.: 389 037 515, e-mail: pmatula@zsf.jcu.cz.

Přiložené obrázky