Nacházíte se zde: Úvod > Fakulta ruší pro příští akademický rok písemné přijímací zkoušky (včetně talentových). Výjimkou je studijní program Fyzioterapie

Fakulta ruší pro příští akademický rok písemné přijímací zkoušky (včetně talentových). Výjimkou je studijní program Fyzioterapie

Novinka (24.5.2021)

Fakulta ruší pro příští akademický rok písemné přijímací zkoušky (včetně talentových). Výjimkou je studijní program Fyzioterapie

Vzhledem k aktuální situaci ruší ZSF JU písemné příjímací zkoušky (včetně talentových) pro příští akademický rok do všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce, ovšem s výjimkou Fyzioterapie.

Ve studijním programu Fyzioterapie se přijímací zkoušky uskuteční 4. 6., náhradní termín je stanoven na 9. 6. 2021. Přijímací řízení proběhne formou písemného testu z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (50 otázek), písemného testu ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (50 otázek) a písemného motivačního testu (30 otázek). Uchazeč může získat maximálně 130 bodů a minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 80 bodů.

Písemné přijímací zkoušky (včetně talentových zkoušek), které měly v ostatních bakalářských a navazujících magisterských studijních programech proběhnout nejpozději do 4. 6. 2021, se tímto rozhodnutím ruší. Děkanka Zdravotně sociální fakulty JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., rozhodla o změně podmínek k přijímání ke studiu pro AR 2021/2022 vzhledem k aktuální situaci ve školství související s tzv. epidemií koronaviru. Tyto podmínky pro přijetí ke studiu byly projednány a schváleny Akademickým senátem ZSF JU dne 5. 5. 2021.

Podrobněji v Rozhodnutí děkanky ZSF JU č. 1/2021 – odkaz na dokument je pod touto zprávou.