Nacházíte se zde: Úvod > Konference Život s autismem otevřela velké téma, letos naléhavé i v nových souvislostech

Konference Život s autismem otevřela velké téma, letos naléhavé i v nových souvislostech

Plánovaná akce (11.12.2020)

Konference Život s autismem otevřela velké téma, letos naléhavé i v nových souvislostech

Odborníci z celé republiky z oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální práce se dnes formou online propojili při konference nazvané Život s autismem. Jejich příspěvky zůstávají zveřejněné na YouTube kanálu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která akci uspořádala. Byl to 2. ročník odborné konference, která loni v dubnu na naši fakultu přilákala více než dvě stovky posluchačů. Letos byl její původní termín stanovený také na 2. duben, což je Světový den porozumění autismu, ale v té době byly školy kvůli pandemii koronaviru zavřené a obdobné akce se nemohly konat.

Proto organizátoři zvolili jako náhradu 11. prosinec, což je Světový den dětství – v roce 1946 vznikl usnesením Valného shromáždění OSN Dětský fond OSN (UNICEF). Nakonec se akce  musela odehrát distančně formou online, téma je však natolik důležité, že zúčastnění nechtěli přijít o možnost vyměnit si nové poznatky a zkušenosti. Obzvláště v letošním roce, který je pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra (PAS) obrovsky zatěžující. Během pandemie se ocitly v izolaci a dlouhou dobu také bez možnosti si aspoň na chvilku odpočinout od náporu, který dennodenně zažívají – třeba jen tím, že využijí možnosti odlehčovací péče. Proto bylo dalším cílem akce seznámit s touto problematikou také širší veřejnost a ukázat příklady dobré praxe, které mohou rodičům pomoci či je povzbudit.

V úvodu účastníky konference přivítala děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která nad akcí převzala záštitu. Poděkovala organizátorům za to, že konferenci udělali v této podobě, když už situace neumožňuje setkat se tváří v tvář. „Naše fakulta připravuje studenty pro pomáhající profese, v nichž pracují jak s lidmi zdravými, tak s lidmi s handicapem. Věřím, že sdělení, která zde zaznějí, naše studenty i kolegy obohatí,“ uvedla. Bohužel byli tentokrát účastníci ochuzeni o plodnou diskusi, jež odborná setkání běžně provází, stejně tak například o vernisáž výstavy fotografií, které v minulosti ke dni autismu zdobily vestibul naší fakulty.

Poté zazněly tři příspěvky: Podpora rodinného systému při péči o dítě s neurovývojovou poruchou včetně poruchy autistického spektra (Mgr. Přemysl Mikoláš, ADAM – autistické děti a my, z. s.), Raný vývoj a porucha autistického spektra (Mgr. Romana Straussová, Ph.D., Centrum terapie autismu, s. r. o.) a Stanovení zóny proximálního vývoje (Mgr. Berta Burkoňová, Centrum terapie autismu, s. r. o.). Dětský a dorostový psycholog a terapeut Mgr. Přemysl Mikoláš zdůraznil, jak nezbytně nutné je, aby obzvlášť v této době rodiče pečovali také sami o sebe a o svoji psychiku. Dovede se na základě svých vlastních zkušeností vcítit do jejich pocitů a zážitků, které jim ztěžují život – jejich děti nemají na první pohled žádné viditelné postižení, proto nezasvěcené okolí jejich problematické chování rychle odsoudí. „Společnost okamžitě napadá jejich rodiče, že neumí vychovávat své děti,“ vysvětlil s tím, že především matky to nesou velmi těžce a takové reakce je moc bolí. Mgr. Romana Straussová, Ph.D., představila na konferenci možnosti, jak těmto dětem pomoci v rozvoji, a to včetně rané intervence O.T.A.  „Hlavně před třetím rokem života máme obrovskou šanci vývoj dítěte změnit, ale je nutné s tím začít včas,“ zdůraznila.  

Konference splnila svůj účel, neboť dala příležitost prezentovat novinky ve výzkumech, informace o sociálních službách nebo praktické zkušenosti. „Podobnou akci, která téma autismu rozebírá takto v širších souvislostech, nikdo v naší zemi nepořádá. Proto jsme s tím začali,“ shrnula za organizátory Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D., která doufá, že 2. dubna 2021 se bude moci konference odehrát již za běžných podmínek a bude možné pozvat víc přednášejících a otevřít další zajímavá témata. Ředitelka českobudějovického Autis Centra Mgr. Milena Urbanová pak představila služby tohoto centra a poděkovala naší fakultě za spolupráci, která trvá už řadu let a nyní přinesla další novou možnost výměny informací. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat a nadále bude přínosná pro obě strany,“ uvedla.

Ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., která byla garantkou konference, poděkovala všem účastníkům, kteří pečují o tuto cílovou skupinu, nebo vzdělávají odborníky v této oblasti. Poděkovala také všem organizátorkám a organizátorům a připomněla, že zrodu této akce stál loni i prof. Miloš Velemínský. „Těším se na setkání v příštím roce a věřím, že už se snad budeme moci sejít osobně, protože následná diskuse a sdílení informací konferenci ještě obohatí,“ uzavřela. Videa, která při akci vznikla, lze využít pro další výuku našich studentů a k informování veřejnosti – zůstávají dostupná na YouTube ZSF JU (odkaz je níže pod zprávou a kompletní program je v příloze).

Přiložené obrázky

Přiložené soubory