Nacházíte se zde: Úvod > Jarní příměstský tábor ZSF JU naplnil mix sociálních témat, která děti bavila a rozšířila jim obzory

Jarní příměstský tábor ZSF JU naplnil mix sociálních témat, která děti bavila a rozšířila jim obzory

Plánovaná akce (4.2.2019 - 8.2.2019)

Jarní příměstský tábor ZSF JU naplnil mix sociálních témat, která děti bavila a rozšířila jim obzory

Na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity se konal příměstský tábor určený pro děti, které měly jarní prázdniny. Byl o něj velký zájem a všichni zúčastnění se při pátečním hodnocení shodli, že program se vydařil svěle a vznikla výborná parta, takže se mnohým ani nechtělo loučit. Tábora se účastnilo 15 dětí ve věku šest až čtrnáct let jak z Českých Budějovic, tak z blízkého i vzdálenějšího okolí – například ze Ševětína, Římova, Štěpánovic, Trhových Svinů a Týna nad Vltavou. Úvodem děti přivítala děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která jim popřála, aby se jim na fakultě líbilo a užily si prázdniny tak, že na ně budou rády vzpomínat. Cílem pedagogů i studentů naší fakulty, kteří s Dětskou univerzitou pomáhají, je, aby se tito malí studenti cítili na akademické půdě rovnoprávně se svými staršími kolegy. Nebojte se ozvat, když se vám něco nebude zdát nebo něco nebudete vědět,“ vyzvala je děkanka dr. Chloubová, která se pak s dětmi sešla i poslední den, aby se jich zeptala na dojmy. Na památku jim rozdala diplomy a dárky.

Nejprve se děti při hrách navzájem seznámily a v pondělí odpoledne se vydaly na první exkurzi, která je zavedla do tělocvičny ZŠ Kubatova. Tam trénují českobudějovičtí Štíři, tým vozíčkářů, kteří hrají špičkově florbal, dokonce jsou vítězi extraligy a bodují i v zahraničí. Setkání se třemi hráči, kteří byli ochotni se dětem věnovat, něco je naučit a nechat je zkusit si sport na invalidním vozíku, zorganizovala Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd. Děti od samého začátku reagovaly velmi nadšeně a spontánně, neměly zábrany zeptat se handicapovaných sportovců na vše, co je zajímalo, a s nadšením se pak chopily florbalových holí i míčů na basketbal. Největší atrakcí byla samozřejmě možnost vyzkoušet si speciálně upravené vozíky, na nichž se pohybují sportovci při utkání. Člen týmu Tomáš David a jeho dva spoluhráči Ivan Nestával a Jiří Ščasný jim trpělivě vysvětlovali, co musí postižený člověk zvládnout, jak důležitý je pro něj pohyb a co obnáší trénink apod. Děti se samy mohly přesvědčit o tom, že ani po vážném zranění nemusí člověka opustit radost ze života a touha i šance něco dokázat. Naopak, může ho to motivovat k jiným výkonům, o nichž předtím vůbec nepřemýšlel. Zároveň si děti mohly uvědomit, jakou hodnotu má zdraví. "Po takové zkušenosti už děti budou vnímat handicapované lidi úplně jinak," věří dr. Břízová, která za takové obohacení programu příměstského tábora děkuje FBC Štíři, což je nejúspěšnější florbalový klub v Jihočeském kraji.

Pod vedením lektorů a studentů se od pondělka až do pátku odehrál pestrý program plný neobvyklých zážitků a exkurzí do míst, kam se jinak těžko dostanou a kde si navíc mohou srovnat i svůj vlastní žebříček hodnot. Jarní příměstský tábor Dětské univerzity naplnil totiž tentokrát mix sociálních témat, která školákům rozšířila obzory: např. zjistili, jak žijí a sportují handicapovaní lidé a jak se k nim chovat, jak čelit rizikům různých závislostí, co je to kyberšikana, kde všude na děti číhá a jak se jí bránit. Děti absolvovaly také řada exkurzí: v centru Arpida se seznámily se zdravotně postiženými dětmi i se sportem iBociia, v Tyfloservisu zjistily, jak se žije s vadami zraku. Dost možná po takových zkušenostech lépe pochopí, jaké štěstí mají, že jsou zdravé a mají dobrý domov. Tábor měl základnu v hlavní budově fakulty Vltava/Uran, kde byly v menze zajištěné obědy. Rodiče byli s tím, jak bylo o jejich děti postaráno, velmi spokojeni. "Každý den se vrací domů s nadšením, moc je to u vás baví," shodly se například maminky devítiletého Matěje Šlachty a jedenáctileté Karolíny Schneiderové. S akcemi tohoto typu na naší fakultě má výborné zkušenosti Simona Michalová, jejíž devítiletý syn Vojtěch už chodil na Dětskou univerzitu JU a zúčastnil se i letního příměstského tábora. Rovněž nyní se děti při závěrečném hodnocení shodly, že všechny akce se povedly a mnohé by si rády zopakovaly. Nejlépe tak, aby na ně bylo ještě víc času: například florbal a basketbal na invalidním vozíčku či psaní na speciálním stroji pro nevidomé. Rády by si také příště vyzkoušely chůzi s bílou holí, zaujala je i lekce, jak se bránit kyberšikaně, a povídání o drogách. Lektoři děti chválili za to, jak byly šikovné, jak spolupracovaly a pomáhaly si navzájem.

Děti zažívaly univerzitní způsob vzdělávání a seznámily se zábavnou formou s různými obory, které nabízí naše fakulta. Vychovává odborníky pro pomáhající profese, proto bylo také snahou děti motivovat k dalšímu zájmu o studium a později i k dosažení vysokoškolského vzdělání právě v oblasti nabízených předmětů. S lekcemi pro děti má fakulta bohaté zkušenosti: její Dětská univerzita bývá každoročně velmi rychle zaplněná. První Příměstský tábor pořádala ZSF JU o letních prázdninách 2018 na témata z oblasti zdraví a bezpečnosti. Tentokrát program příměstského tábora vycházel ze sociálních oborů vyučovaných na fakultě, které přizpůsobil dětskému vnímání. Tábor měl název Člověk, človíček potřebuje pomoc aneb Sociální pracovník pomáhá lidem s postižením. Díky neformálním metodám výuky se děti mohly vcítit do života handicapovaných lidí a naučit se, jak s nimi jednat a jak jim také případně pomoci. Zdravotně sociální fakulta tento program připravila v letošním akademickém roce v rámci celoživotního vzdělávání s podporou projektu Rozvoj JU – Kapacity pro VaV program.