Nacházíte se zde: Úvod > Fakulta získala nové pomůcky pro připravovaný studijní program Pediatrické ošetřovatelství

Fakulta získala nové pomůcky pro připravovaný studijní program Pediatrické ošetřovatelství

Novinka (11.4.2019)

Fakulta získala nové pomůcky pro připravovaný studijní program Pediatrické ošetřovatelství

Výuku v nově připravovaném vzdělávacím programu Pediatrické ošetřovatelství obohatí nákup nových pomůcek k odborné přípravě dětských sester a vybavení studovny odbornou českou a zahraniční literaturou. Zdravotně sociální fakulta JU získala dotaci ve výši 495 000 Kč v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora nových oborů na vysokých školách v Jčk“, 2. výzva pro rok 2018, a to na realizaci projektu „Studijní program Dětská sestra“ reg. číslo: 463-01-01/2018. Získané finanční prostředky byly využity na infrastrukturní zajištění výuky v rámci nově připravovaného vzdělávacího programu Pediatrické ošetřovatelství. Přispěly zejména k modernizaci vybavení odborných učeben: nákup nových pomůcek k odborné přípravě dětských sester a vybavení studovny odbornou českou a zahraniční literaturou. To umožní ZSF JU rozšířit nabídku stávajícího portfolia studijních programů o program Pediatrické ošetřovatelství, který je v současné době ve finální fázi akreditačního procesu. 

„S ohledem na realizaci tohoto projektu měla naše fakulta k dispozici dvě odborné učebny pro výuku zdravotnických nelékařských profesí, které byly na základě poskytnuté dotace dovybaveny specializovanými pomůckami pro nácvik ošetřovatelské péče u dítěte ve věku 0–18 let včetně, se specifickým zaměřením na dítě do 10 let,“ uvedla Mgr. Dita Nováková, Ph.D., z  Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU, která byla řešitelkou projektu.

Upřesnila, že v učebnách přibyla moderní lůžka, která se používají v praxi na odděleních neonatologických i dětských, na standardních ošetřovatelských jednotkách i na odděleních intenzivní péče. Dále byly zakoupeny ošetřovatelské výukové modely pro nácvik ošetřovatelské péče o dítě, které jsou průřezem všech základních i specializovaných ošetřovatelských činností, s nimiž se dětská sestra může v praxi setkat, a vytvářejí tak přímý podklad pro přípravu pediatrických sester do praxe. Ošetřovatelské výukové modely doplňují další pomůcky pro nácvik ošetřovatelské péče. „Pomůcky jsme vybírali s ohledem na současnou praxi, tak aby studenti při výuce pracovali s takovými pomůckami, se kterými se reálně setkávají při své praktické výuce v nemocničních a dalších zařízeních,“ dodala dr. Nováková.

Přiložené obrázky