Nacházíte se zde: Úvod > Fakultu zaplnil 6. ročník kongresu Budějovice Kazuistické, při němž lékaři, sestry a další zdravotníci představili své příklady z praxe

Fakultu zaplnil 6. ročník kongresu Budějovice Kazuistické, při němž lékaři, sestry a další zdravotníci představili své příklady z praxe

Novinka (3.10.2019)

Fakultu zaplnil 6. ročník kongresu Budějovice Kazuistické, při němž lékaři, sestry a další zdravotníci představili své příklady z praxe

Přes 550 účastníků obsadilo ve čtvrtek 3. října sály Zdravotně sociální fakulty JU při kongresu Budějovice Kazuistické, který se zde konal už pošesté a opět měl vysokou odbornou úroveň i velmi příjemnou atmosféru. Je to setkání mladých lékařů, lékařek a také všeobecných sester, záchranářů a dalších zdravotníků, kteří představují jednotlivé kazuistiky, tj. konkrétní případy z praxe. Byla to opět mimořádná příležitost i pro studenty ZSF JU, aby se akce zúčastnili jako publikum a udělali si konkrétní obrázek o praxi, na niž se připravují.
Prestižní akci uspořádala Nemocnice České Budějovice a. s., ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU a Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje v přednáškových sálech E, F, A a v přilehlých prostorách. Kongresu se aktivně zúčastnili lékaři a lékařky do 35 let a další odborníci (pracovníci laboratoří, fyzioterapeuté a další). Prezentovali výsledky své práce, mohli je porovnat s kolegy a vyměnit si zkušenosti. Je to i cenná příležitost vyzkoušet si způsob prezentování svých pracovních aktivit před tím, než vyrazí na národní a mezinárodní úroveň. V publiku byli zdravotníci všech věkových a profesních kategorií i studenti. V úvodu je pozdravil generální ředitel českobudějovické nemocnice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., a popřál všem, aby pro ně toto setkání bylo přínosné jak odborně, tak společensky – aby zde navázali nové kontakty, nebo prohloubili ty, které už mají.
Účastníky přivítala děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která stála u zrodu tradice těchto kongresů. Uvedla, že takovéto odborné akce jsou obrovským obohacením pro naše studenty i pedagogy. Díky tomu, že zde slyší informace od odborníků, si studenti mohou propojit své teoretické znalosti i praktické dovednosti, které získávají při odborné praxi. „Jsem moc ráda, že takto naplněný odborný program můžeme vyslechnout i my, vyučující na Zdravotně sociální fakultě, protože vaše kazuistiky se nám mnohdy hodí do výuky, kde studentům říkáme, co v životě reálně ošetřovatelská péče přináší,“ uvedla. Poděkovala přednášejícím za pečlivě připravená vystoupení, která jsou obohacující pro všechny zúčastněné.
Šéf organizačního výboru MUDr. Tomáš Hauer měl radost z velkého zájmu o kongres, který letos překonal další rekord. Kapacita přednáškových sálů je už plná, letos dokonce bylo nutné už 11 dní po otevření sesterské sekce stopnout možnost nadále se přihlašovat – zájemců bylo totiž mnohem víc a hlásili se ještě dřív, než organizátoři stihli o zahájení registrací informovat. „To jednoznačně potvrzuje, že není pravda, že sestry na takové akce chodí jen kvůli kreditům. Kredity už neexistují, avšak sestry na náš kongres přicházejí stále a mají zájem se něco nového dozvědět. To je skvělá vizitka tohoto oboru,“ shrnul.
Připomněl, že tato akce je primárně určená pro mladé lékařky a lékaře, k nimž se zcela samozřejmě přidaly i sestry. „Jsme rádi, že se tady potkají mladí lékaři z celých jižních Čech se studenty této fakulty. V publiku jich je stovka a máme radost, že poslouchají právě v lékařských sekcích. Chceme, aby viděli, co se děje na odděleních, o nichž uvažují, že tam po škole nastoupí. Myslím, že je to dobrá ukázka této symbiózy, která motivuje studenty jít si za vzděláním a do praxe,“ dodal dr. Hauer. Zdůraznil, že díky tomu, že účastníci představují konkrétní případy i konkrétní prostředí, jsou jednotlivá sdělení nejen atraktivní, ale hlavně srozumitelná, protože s konkrétním příběhem pacienta se lze snáze ztotožnit.
Prezidentka České asociace sester a náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči IKEM PRAHA PhDr. Martina Šochmanová, MBA, ocenila skvělou organizaci i úžasnou atmosféru tohoto kongresu. Jejím velkým přáním je, aby se do povolání sestry vrátila profesní hrdost, která teď někdy chybí. „Vždy říkám svým kolegyním: Prosím, buďte hrdé na svoji profesi, že jste to právě vy, kdo tu práci může dělat. Protože ne každý může ve zdravotnictví pracovat. Jste výjimeční lidé, děláte výjimečnou práci,“ zdůraznila.
Kongres byl určený pro lékaře do 35 let včetně a další odborníky. Lékařská část byla opět rozdělena do dvou paralelních sekcí: interní a chirurgické. Samostatnou sekci měly sestry a další nelékařské profese, kde nebylo žádné věkové omezení. Opět se podařilo zapojit kolegy ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.

Přiložené obrázky