Nacházíte se zde: Úvod > Festival KAMBA Student nabídl témata přínosná pro pomáhající profese

Festival KAMBA Student nabídl témata přínosná pro pomáhající profese

Plánovaná akce (16.11.2018)

Festival KAMBA Student nabídl témata přínosná pro pomáhající profese

Program se soustředil na sebepoznání, emoce, péči o tělo a duši a další témata spjatá s rozvojem osobnosti

Mimořádnou šanci poslechnout si přednášky od předních českých odborníků, aktivně se zapojit do workshopů, které jsou přínosné pro profesi i osobní život, a nechat se inspirovat při rozhovorech se zajímavými a tvůrčími lidmi měli studenti v pátek 16. listopadu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Budova Vltava/Uran v českobudějovické ulici J. Boreckého 27 se od rána až do večera stala dějištěm festivalu KAMBA Student. Program se skládal převážně z přednášek a workshopů, například na téma Energy Management, Sám sobě nejlepším přítelem, Emočně inteligentní komunikace, První psychická pomoc atd. Mladí lektoři dokázali neformálně rozproudit diskusi, v níž účastníci mluvili otevřeně - například o tom, že lidé pracující ve zdravotnictví sice nepochybují o tom, že má jejich profese velký význam a smysl, ale mnohdy jsou tak vyčerpaní, že už nemají sílu na to, aby si ušlechtilost své práce uvědomili a získali z toho energii.

Mottem festivalu bylo „Začít u sebe“, takže den naplněný přednáškami a interaktivními workshopy se nesl v psychologickém duchu poznávání sebe sama. Účastníci, mezi nimiž byli i středoškoláci a dobrovolníci pracující v různých organizacích, si mohli vybrat z různých workshopů pořádaných v malých skupinách a vedených zajímavými lektory. Dozvěděli se, jak si stanovit hranice a kdy si je dovolit překročit, jak ustát krizové chvíle i jak posílit sám sebe, pokud chce člověk pečovat o druhé. Zastáváme totiž názor, že cesta k dobře poskytnuté péči vede přes odborníky, kteří umějí pracovat se svými emocemi, znají své hranice, dokážou odpočívat a pečovat nejen o druhé, ale také sami o sebe,“ řekl ředitel Kamba týmu David Brázda. Tyto schopnosti jsou pro studenty připravující se na pomáhající profese naprosto nezbytné, proto si organizátoři vybrali právě naši fakultu. Protože se festival konal jeden den před významným studentským svátkem, týkal se doprovodný program právě 17. listopadu Dne boje za svobodu a demokracii, což připomněla výstava i program v improvizovaném kině.

V úvodu promluvili děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Ocenili, že organizátoři oslovili s návrhem na uspořádání minifestivalu KAMBA Student právě naši fakultu, která připravuje odborníky na pomáhající profese. Děkanka připomněla, že motto festivalu úzce souvisí se zaměřením naší fakulty a dává studentům možnost sdělovat své názory, což je i příležitost, kdy si mohou studenti pomoci jeden druhému navzájem. „Protože každý si musí uvědomit, že aby mohl pomáhat, musí nejdřív začít u sebe,“ řekla a zdůraznila, že pomoc druhým přináší radost ze života a také dává šanci být na sebe hrdý.

Proděkan Doskočil ocenil, že akce se koná formou festivalu, který vytrhne život na fakultě z každodennosti, jež bývá někdy svazující a může i do vzdělávání vnášet rutinu. „Toto je vzácná příležitost zažít prostředí fakulty jinak a otevřít se novým inspirativním podnětům,“ uvedl a připomněl nadcházející svátek 17. listopadu, kdy jsou studenti spojeni s tématem svobody a demokracie. „Cesta k pomoci lidem začíná u jednoho každého z nás. Chceme-li měnit věci kolem nás, je potřeba nejprve změnit sám sebe,“ podotkl.

Nezisková organizace KAMBA vznikla v Táboře v roce 2016 s cílem nabízet zdravotníkům možnost obnovení síly pro vykonávání své práce. S tímto zaměřením začala pořádat festival KAMBA, který se poprvé uskutečnil v roce 2017. Pak vznikla potřeba přidat ještě festival zaměřený na studenty, jehož první ročník se konal letos v březnu v Kampusu Hybernská v Praze. Organizátoři nyní chtěli ještě více rozšířit povědomí o myšlence „pečujme o sebe, abychom mohli pečovat i o druhé. Proto se rozhodli věnovat nejen zdravotníkům, ale i dalším profesím. „Chceme být otevření i pracovníkům v sociálních službách, učitelům a vlastně všem, pro koho jsou naše témata přínosem,“ vysvětlili.

Foto Aleš Motejl a Alena Binterová

Přiložené obrázky