Nacházíte se zde: Úvod > Slavnostní otevření simulačního centra přivedlo na naši fakultu mnoho významných hostů

Slavnostní otevření simulačního centra přivedlo na naši fakultu mnoho významných hostů

Novinka (24.9.2020)

Slavnostní otevření simulačního centra přivedlo na naši fakultu mnoho významných hostů

Hosté slavnostního otevření Simulačního centra pro zdravotnické obory ZSF JU zaplnili ve středu největší sál budovy U Výstaviště, jejíž přístavbou a vestavbou centrum vzniklo. Aby si ho mohli prohlédnout za nejlepších možných podmínek a při dodržení všech preventivních hygienických pravidel, museli se rozdělit do čtyř skupin. Každá měla svého průvodce, který v jednotlivých místnostech a sálech dával dostatek prostoru i pro jejich dotazy. Součástí prohlídky simulačního centra byla i odborná učebna pro studijní program Pediatrické ošetřovatelství, která je rovněž vybavena moderními modely a pomůckami.

Úvodní setkání, které moderoval proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., zahájila děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Poděkovala svým předchůdcům ve funkci děkana a také celému týmu Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče. „Kolegové vědí, že jejich velká práce teprve přichází, protože v simulačním centru nebude klasická výuka, na kterou jsme byli zvyklí. Příprava scénářů a modelových situací klade na akademické pracovníky mnohem větší nároky,“ upozornila a připomněla dva milníky v náročných jednáních o výstavbě a zařizování simulačního centra: na začátku to bylo komplikované získání stavebního povolení a na konci velmi náročné stěhování autentického vozu rychlé záchranné služby, který bylo nutné rozřezat na osm dílů a pak ho uvnitř zase poskládat. Obzvláště tato doba dokazuje, jak nezbytně nutná je vysoce kvalitní příprava zdravotnických pracovníků, kterou naše simulační centrum nabízí. „Pevně věřím, že prokážeme, že stavba simulačního centra měla smysl a kvalita výstupů a dovedností našich studentů bude zřejmá i pro zaměstnavatele,“ uvedla.

Rektor JU prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., popřál naší fakultě, aby simulační centrum podpořilo její prestiž a renomé nejen v rámci kraje a republiky, ale i v přeshraničním prostoru, a bylo dalším důkazem její prospěšnosti. Hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská popřála, aby přínos simulačního centra ještě předčil naše očekávání. V dnešní nelehké době, kdy podle ní možná budeme potřebovat všechny ruce, mozky a všechnu vůli, je za tento počin velmi vděčná. „Jeho význam doceníme až v dalších letech,“ uvedla.

O významu kvalitního vzdělávání zdravotnických profesí mluvila také ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA. Připomněla, že Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila rok 2020 rokem všech sester a porodních asistentek – přičemž události letošního roku v souvislosti s koronavirovou krizí pak velmi rychle prokázaly nezbytnost i společenskou prestiž těchto profesí. „Velmi vítám moderní způsoby výuky. Je to významný počin, krok správnou cestou. Ovšem nyní je vše teprve na začátku, protože budovat scénáře a reagovat na situace bude vyžadovat další čas a úsilí,“ připomněla.

Proděkanka pro vědu a výzkum ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., zavzpomínala na začátky výuky Ošetřovatelství na naší fakultě, kam před lety nastoupila s přesvědčením, že příprava všeobecných sester patří na univerzitu. Připomněla radost, kterou zde kdysi měla ze vzniku první odborné učebny, tehdy jediné svého druhu. Od té doby samozřejmě fakulta získala pro výuku řadu moderních pomůcek a modelů a vždy se snažila o kvalitní výuku. Ovšem takto komplexní zázemí umožňuje uplatnit širokou škálu moderních výukových metod. „Umíte si tedy představit, jak je pro mě dnešek slavnostní. Toto je práce celého týmu, na který jsem opravdu pyšná,“poznamenala proděkanka, která je zároveň ředitelkou Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče. Její tým podle ní patří z hlediska rozvoje Ošetřovatelství k nejlepším v České republice. Na závěr úvodního setkání dostal slovo vedoucí simulačního centra Mgr. František Dolák, Ph.D., který přítomným prezentoval všechny základní informace: vznik záměru toto simulační centrum postavit, průběh stavby, zařizování i aktuální stav a metody výuky. Po přestřižení pásky se hosté vydali na prohlídku.

Projekt byl financován z Evropských strukturálních fondů. Konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a Vzdělávání. Více informací o projektu naleznete zde: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up/strategicke-projekty-ju/realizovane-projekty/slno

Další podrobnosti jsou v TZ v příloze.

Foto Jan Sommer

Přiložené obrázky