Nacházíte se zde: Úvod > Slavnostní imatrikulace byly příležitostí zamyslet se též nad milosrdenstvím a odpovědností za vlastní stáří

Slavnostní imatrikulace byly příležitostí zamyslet se též nad milosrdenstvím a odpovědností za vlastní stáří

Novinka (14.10.2016)

Slavnostní imatrikulace byly příležitostí zamyslet se též nad milosrdenstvím a odpovědností za vlastní stáří

Slavnostní imatrikulací zahájilo v pátek akademický rok 438 nově přijatých studentů, kteří nastoupili na ZSF JU do bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia. Dopoledne si přišli pro výkazy o studiu na pódium ve společenském sále Metropolu, kde je uvítali představitelé Jihočeské univerzity a Zdravotně sociální fakulty. Rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., se ve svém projevu k nováčkům zamyslel nad tím, jak chápat milosrdenství, a nad rozdílem mezi profesionalitou a filantropií, tedy láskou k člověku, v pomáhajících profesích – těch, na něž se přítomní prváci ve svém studiu zaměří. „Přeji vám, abyste se pro své zaměstnání a svou praxi dokázali co nejlépe inspirovat v takovém ideálu milosrdenství, které je v tom nejlepším smyslu slova službou a projevem lásky - protože milosrdenství a láska k bližnímu nejsou neprofesionálním přístupem, ale v pravém slova smyslu ukazatelem profesionality,“ řekl.

Děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., představila fakultu a její poslání a seznámila přítomné rovněž s principy života v akademickém prostředí, včetně možnosti se zapojit do Akademického senátu, a získat tím možnost ovlivnit chod fakulty i univerzity. „Přeji vám, abyste se na naší fakultě stali vzdělanými, moudrými, šlechetnými a odvážnými … Abyste zde nalezli vše, co od studia očekáváte, aby se vám dařilo a strávili jste tady kus plodného života. A aby léta studia na naší fakultě byla léty, která přináší uspokojení a radost ze života,“ uvedla.

Zatímco dopoledne v Metropolu převažovali mladí lidé čerstvě po maturitě, odpolední inaugurace měla zcela jinou atmosféru – pro výkazy o studiu si totiž přišli senioři zahajující studium na Univerzitě třetího věku. ZSF JU letos otevřela dva obory, a to Člověk ve zdraví, nemoci a tísni a Kvalita života – Zlatá stezka. Celkem do nich bylo přijato 40 studentů, z nichž mnozí už nějaké vysokoškolské studium předtím absolvovali, anebo jim bylo z různých důvodů odepřeno a nyní si plní svůj sen. Rektor ocenil, že na rozdíl od mladých studentů přicházejí senioři na vysokou školu s ambicí něco se dozvědět a rozšířit si své znalosti kvůli vědění samotnému, což je pro vyučující ideální motivace. Slyšel totiž od vyučujících, že je výuka seniorů velmi baví, protože se na U3V setkávají s velmi motivovanými studenty, kteří mají o témata opravdový zájem. V té souvislosti se zamyslel nad obsahem pojmu moudrost, který je logicky spjatý se zralostí a věkem umožňujícím nabírat zkušenosti. „Univerzitní výuka obohacuje nejen studenty, ale i vyučující. Proto nejsou naši studenti žáci, ale kolegové, kteří spolu působí při hledání pravdy. Vy jste obzvláště cennými kolegy, protože k nám přinášíte životní moudrost, kterou ještě dalším získaným věděním hodláte prohlubovat,“ podotkl rektor a popřál studentům U3V, aby se tomuto ideálu přiblížili během kurzů co nejvíc.

Děkanka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., připomněla, že počátek Univerzity třetího věku je na ZSF JU datován do roku 1992, kdy zde začaly první cykly přednášek. O tento významný krok se zasloužila tehdejší děkanka ZSF JU doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., která garantuje U3V až dosud. „Tehdy, před více než 20 lety, dokázala vybudovat na humanitních principech zajímavý a smysluplný program splňující očekávání posluchačů a vyhovující jejich potřebám. V posledních letech se jí podařilo navázat kontakty i se zahraničními univerzitami. Tato spolupráce přináší nové podněty a díky těmto aktivitám se studenti mohou podílet i na řešení výzkumných projektů,“ ocenila děkanka, podle níž U3V rovněž prohlubuje vědomí odpovědnosti za vlastní stáří. V závěru své řeči popřála všem hodně úspěchů při studiu a vyjádřila přesvědčení, že si senioři na ZSF JU rozšíří obzory a budou přemýšlet i o věcech, které je dřív nezajímaly, nebo o nichž se domnívali, že už pro ně nejsou.

Přiložené obrázky