Nacházíte se zde: Úvod > Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe > Svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké“

Svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké“

Svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké“

 

Nacházíte se v obtížné životní situaci? Pečujete o blízkou osobu v domácím prostředí? Jste rodič dítěte se zdravotním postižením? Chtěli byste své pocity a starosti sdílet s někým dalším, kdo se nachází v podobné situaci? Chtěli byste svými zkušenostmi pomáhat ostatním prostřednictvím sdílení myšlenek, zkušeností a poskytováním podpory a pomoci? 

 

Pak je tu pro Vás svépomocná skupina „Pečujeme o své blízké“

 

Cílem podpůrné skupiny je sdílení zkušeností, podpora a pomoc laickým pečovatelům v náročné životní situaci. Svépomocná skupina představuje místo, kde mohou rodinní pečující získat řadu informací o tom, jak mohou kvalitně pečovat o svého blízkého, ale také o sebe. Dále zde mohou získat odpovědi na své konkrétní otázky. Cílová skupina uživatelů jsou rodinní pečující, kteří se starají o dospělé osoby se sníženou schopností sebepéče (seniory 65+, osoby s demencí, po cévní mozkové příhodě atd.) v domácím prostředí a rodiče dětí se zdravotním postižením.

 

Multidisciplinární tým odborníků Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vám nabízí bezplatné poradenské služby.

 

Součástí multidisciplinárního týmu jsou tito odborníci:

doc. PhDr. Helena Záškodná CSc., psycholog

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., sociální pracovnice/terapeutka

Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D., sociální pracovnice

doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., sociolog

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., všeobecná sestra

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D., dětská sestra

Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., všeobecná sestra

PhDr. Věra Stasková, Ph.D., všeobecná sestra

Mgr. Tomáš Hrdý, fyzioterapeut.


V případě dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu pecujeme@zsf.jcu.cz či telefonu 605 523 864.


Posláním svépomocné skupiny je poskytovat pomoc a podporu svým členům prostřednictvím těchto aktivit:

semináře, přednášky, diskuze s odborníky 

pravidelná setkání s dalšími lidmi v podobné životní situaci

zajištění bezpečného, klidného prostoru pro sdílení vašich pocitů, zážitků, zkušeností

 

Nabízíme Vám:

psychosociální podporu ze strany psychologa

nácvik relaxačních technik

sociálně právní poradenství

poradenství v oblasti zdravého životního stylu a vyhodnocení krevního tlaku, hladiny glykémie a cholesterolu

pravidelné kondiční cvičení a nácvik cviků v prevenci bolesti zad a mobilizaci kloubů a páteře

možnost konzultace vašich zdravotních problémů s fyzioterapeutem

nácvik praktických ošetřovatelských dovedností nutných ke zvládnutí péče o závislou osobu

možnost konzultace péče o závislou osobu se zdravotní sestrou 

nácvik kognitivní aktivizace (trénování paměti)

zprostředkování další podpory a pomoci

 

 NapisteNamZeptejteSe

 

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma!

 

Podrobný popis nabízených poradenských služeb:

Psychosociální poradenství bude zaměřeno na problematiku krizových situací a jejich zvládání, na prevenci a včasné rozpoznání syndromu vyhoření, na nácvik relaxačních technik a péči o duševní zdraví. V této oblasti bude využívána virtuální realita, která bude zaměřena na uvolnění se od napětí a stresu, aktivizaci vnitřních zdrojů, získání zdrojů pro čerpání energie a meditaci (garant: doc. PhDr. Helena Záškodná, Ph.D.).

 

Poradenství v oblasti zdravého životního stylu bude zaměřeno na problematiku péče o pohybový aparát (zejména prevenci bolestí zad, nácvik zvedání těžkých břemen, kondiční cvičení), na problematiku výživy (racionální stravy), prevenci civilizačních onemocnění (zejména nadváhy a obezity a kardiovaskulárních onemocnění). V rámci těchto služeb Vám nabízíme posouzení základních zdravotních ukazatelů, jako je hodnota BMI, měření krevního tlaku, stanovení hladiny glykémie a celkového cholesterolu (garanti: doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., Mgr. Tomáš Hrdý).

 

Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na problematiku dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, na možnosti využívání sociálních služeb (ambulantních, terénních, pobytových), na problematiku sociálně právního poradenství nebo otázku kompenzačních pomůcek (garanti: PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., Mgr. Ingrid Baloun, Ph.D.).

 

V rámci přímé podpory (individuální či skupinovou formou) bude poskytnuto odborné poradenství v oblasti komplexní ošetřovatelské péče o imobilní (částečně imobilní) klienty. Cílem je, nácvik ošetřovatelské a rehabilitační péče o imobilní osoby, polohování, včetně využití kompenzačních pomůcek (garanti: Mgr. Hana Hajduchová, Ph.D., PhDr. Věra Stasková, Ph.D.).

 

Místo konání:

Zdravotně sociální fakulta JU

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe
Nerudova 53a

370 04 České Budějovice

 

Termín konání:

Setkání rodičů dětí se zdravotním postižením se koná každé sudé úterý v měsíci (mimo státní svátky) od 15:00 hodin.

 

Setkání rodinných laických pečovatelů o dospělé osoby v domácím prostředí se koná každé liché úterý v měsíci (mimo státní svátky) od 15:00 hodin.

 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace je v současné době činnost svépomocné skupiny pozastavena.

Kontaktní osoby:

doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

tel: 605 523 864

email: brabcova@zsf.jcu.cz

 

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

tel.: 605 840 249

email: motlova@zsf.jcu.cz

 

„Svépomocná skupina vznikla se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA (projekt č. TL03000518, Podpora neformálních pečovatelů v Jihočeském kraji prostřednictvím audiovizuálních prostředků včetně virtuální reality).“