Nacházíte se zde: Úvod > International Week of Social Work byl příležitostí potkat na fakultě studenty a pedagogy ze zahraničí

International Week of Social Work byl příležitostí potkat na fakultě studenty a pedagogy ze zahraničí

Plánovaná akce (1.4.2019)

International Week of Social Work byl příležitostí potkat na fakultě studenty a pedagogy ze zahraničí

Zdravotně sociální fakulta JU hostila od pondělí 1. dubna do pátku 5. dubna 49 zahraničních studentů a 9 zahraničních akademických pracovníků ze sedmi evropských zemí, a to z Německa, Dánska, Norska, Maďarska, Belgie, Slovenska a Nizozemska. Konal se zde totiž Mezinárodní týden sociální práce (International Week of Social Work), tentokrát na téma „Sociální práce s klienty v domácím prostředí“. Akci organizoval Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. „Ze strany zahraničních akademických pracovníků a studentů byl Mezinárodní týden sociální práce vnímán velmi pozitivně – zejména co se týče workshopů a exkurzí. Studenti ZSF JU se aktivně zapojili nejen do přípravy, ale i úspěšného průběhu akce. Tímto bych jim ještě jednou chtěla vyjádřit poděkování za jejich čas a energii,“ uvedla za tým organizátorů PhDr. Lenka Motlová, Ph.D., která poděkovala také celému týmu svých kolegů ze ZSF JU.

Do Českých Budějovic přijel také prof. Mark Small z Clemson University z USA, který s naší fakultou spolupracuje už řadu let. Jeho přednáška v pondělí celou akci zahájila a pak následoval týden nabitý workshopy, přednáškami a exkurzemi na dané téma. Hosté navštívili v Českých Budějovicích postupně Domácí hospic sv. Veroniky, Fokus, Charitní pečovatelskou službu, Ledax a Středisko rané péče, což jsou všechno klinická pracoviště ZSF JU. Doprovázeli je studenti bakalářského, magisterského a doktorského oboru ZSF JU. Setkání se zahraničními kolegy pro ně bylo dobrou příležitostí, jak si vylepšit jazykové schopnosti, a také porovnat formy sociální péče u nás a v zahraničí. Pro české studenty to byla i cenná šance zvýšit si sebevědomí, aby se pak mohli také vydat do světa na zkušenou. Seznam studentů, kterým patří poděkování za jejich aktivní účast, je v příloze této zprávy. Anna Hlavinková, studentka 1. ročníku RPBP, o akci natočila video – odkaz je pod touto zprávou.

International Week of Social Work se koná pravidelně každý rok na univerzitách, jež jsou součástí networku SocNet98, který tvoří celkem 14 univerzit poskytujících vzdělání v sociální práci. ZSF JU do tohoto networku zapojena již od jeho počátku – v roce 2018 bylo výročí 20 let od jeho založení. Pořádají jej paralelně vždy čtyři univerzity zapojené do networku a vždy se zaměří na jedno konkrétní téma ze sociální oblasti. Mezinárodní týden sociální práce se v roce 2019 souběžně konal např. na těchto univerzitách: University of Applied Sciences St. Poelten (Rakousko) s názvem Diversity Matters Meeting the challenges plurality and differences in/for social work; PXL University College of Applied Sciences and Arts (Belgie) s názvem Social Work in the context of well-being, leisure and tourism. ZSF JU organizovala International Week předtím v roce 2013.

Setkávají se při něm studenti i pedagogové napříč Evropou a jednou z výhod je neformální atmosféra. K cílům akce patří to, aby účastníci navázali kontakty a pracovní přátelství. Mezinárodní týden sociální práce je tedy velmi užitečnou příležitostí prodiskutovat důležitá témata, která se dotýkají každého člověka v jakékoli ze zúčastněných zemí, navzájem se odborně inspirovat i podpořit a vyměnit si zkušenosti při řešení problémů. Pro ZSF JU je možnost podílet se na Mezinárodním týdnu sociální práce velmi prestižní, protože ve stejném čase se podobná setkání odehrávají v jiných zemích.

Příští International University Week se bude konat od 20. do 24. dubna 2020 v těchto místech: Dánsko: University College Lillebaelt, Odense; Nizozemsko: Hanzehogeschool Groningen; Belgie: UCLL – University College Leuven-Limburg, Leuven a Německo: University of Applied Sciences Emden/Leer, Emden. Na podzim budou vypsané konkurzy pro případné zájemce z oborů RPB, SP a RPN.