Nacházíte se zde: Úvod > IT služby > Návody/nápověda: CELOUNIVERZITNÍ AGENDY A SLUŽBY > Informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU k ochraně osobních údajů a ke GDPR

Informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU k ochraně osobních údajů a ke GDPR

Informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU k ochraně osobních údajů a ke GDPR

 

Dokumenty JU k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Nařízení GDPR).

 

Dokumenty určené pro veřejnost

Informace pro veřejnost a subjekty údajů (SÚ), které obsahuje i odkaz na postup pro vyřizování žádostí SÚ - k nahlédnutí zde: Prohlášení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k ochraně osobních údajů 

Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů vydáno 17.5.2018 - k nahlédnutí zde: Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů

 

Dokumenty určené pro studenty a zaměstnance

Sada dokumentů informujících zaměstnance a studenty JU o zásadách a pravidlech k dosahování informační bezpečnosti na JU - po přihlášení je k nahlédnutí zde: Směrnice ISMS

Základní doporučené postupy pro uživatele a správce IT na JU pro zajištění ochrany osobních údajů - po přihlášení je k nahlédnutí zde: Doporučené postupy k ochraně osobních údajů

 

Dokumenty určené pro zaměstnance JU

Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy vydáno 24.5.2018 - k nahlédnutí zde: Opatření rektora k ochraně osobních údajů v souvislosti s pracovněprávními vztahy

Příručka GDPR pro zaměstnance. Slouží pro rychlou základní orientaci a dále obsahuje doporučení pro běžné nakládání s osobními údaji - po přihlášení je k nahlédnutí nebo stažení zde: GDPR - Příručka pro zaměstnance