Nacházíte se zde: Úvod > IT služby > Návody/nápověda: CELOUNIVERZITNÍ AGENDY A SLUŽBY > Návod na zjištění uživatelského jména a hesla do agend JCU

Návod na zjištění uživatelského jména a hesla do agend JCU

Odvození hesla


Heslo se skládá z velkého druhého písmene ze jména, z malého druhého písmene z příjmení a z rodného čísla bez lomítka s přidanou tečkou na konci.


Vzorový uživatel: Karel Kudrna, rodné číslo: 123456/7890

Karel Kudrna 123456/7890


Heslo: Au1234567890 .

 

Zjištění uživatelského jména a e-mailu


1. Otevřete adresu http://orgstr.jcu.cz/
2. Vyberte záložku vyhledání

3. Do řádku Příjmení v odstavci Vyhledávání uživatelského jména (IDM login) a osobního čísla zadejte své příjmení včetně diakritiky.
4. Do řádku Rodné číslo zadejte své rodné číslo včetně lomítka.
5. Stiskněte tlačítko Vyhledat.

 

V následující tabulce zjistíte své uživatelské jméno a e-mail.

 

První přihlášení a změna hesla

 

1. Přejděte na portál správy identit JCU: https://idm.jcu.cz

IDM01

2. Vyplňte údaje Vaše uživatelské údaje.

IDM02

3. Po přihlášení změňte vygenerované heslo na vlastní heslo, tak aby byly splněny tyto podmínky:

Heslo musí obsahovat:

 • 12 znaků
 • Alespoň tři skupiny znaků z těchto čtyř: velká písmena, malá písmena, číslice a speciální znaky

Heslo musí být rozdílné od:

 • FreeRadius hesla (heslo na WiFi, VPN)
 • Předchozích 12 hesel
 • Hesla pro první přihlášení (výchozího hesla)
 • Současného hesla
 • Heslo nesmí obsahovat:
 • Mezery
 • Diakritiku
 • Jméno
 • Příjmení
 • Uživatelské jméno
 • Žádný získaný titul (ing., Mgr. atd.)
 • Nepovolené speciální znaky

Obecné požadavky:

 • Od poslední změny hesla uplynulo nejméně 30 minut
IDM03


Portály a služby JCU a ZSF JU dostupné se získanými uživatelskými údaji

!POZOR: PRO ÚSPĚŠNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO AGEND VYPSANÝCH NÍŽE JE NUTNÉ MÍT NASTAVENÉ VLASTNÍ HESLO!

IDM (změna hesla a nastavení hesla pro WiFi): https://idm.jcu.cz/

STAG (studium): https://wstag.jcu.cz/portal/

E-MAIL (fakultní email): https://post.jcu.cz/roundcube/

E-LEARNING (MOODLE – elearningový systém JCU): https://elearning.jcu.cz/

 

Pro další informace přejděte na adresu FAQ - IDM: https://helpdesk.jcu.cz/casto-kladene-dotazy/idm-faq