Nacházíte se zde: Úvod > Až do 15. dubna je možné podat přihlášku ke studiu na Zdravotně sociální fakultě JU

Až do 15. dubna je možné podat přihlášku ke studiu na Zdravotně sociální fakultě JU

Novinka (3.4.2018)

Až do 15. dubna je možné podat přihlášku ke studiu na Zdravotně sociální fakultě JU

Jak se nejlépe naučit na přijímací zkoušky? Ideální jsou přípravné kurzy, kde vyučující studentům cíleně vysvětlí látku, která se týká přímo daného oboru

Fakulta prodloužila termín, do kdy mohou uchazeči o studium podávat přihlášky ke studiu – bude jím neděle 15. dubna 2018. Veškeré potřebné informace získají uchazeči na webových stránkách fakulty v rubrice Uchazeč, popř. na studijním oddělení ZSF JU (tel.: 389 037 730, 389 037 734–39).

Termíny podání přihlášek: do 15. 4. 2018

Termíny přijímacího řízení: od 4. do 8. 6. 2018

Talentová zkouška u oboru Zdravotnický záchranář: od 7. do 11. 5. 2018

Přihlásit se lze podáním elektronické přihlášky na webových stránkách fakulty, poplatek 500 Kč

K tomu, aby uchazeči zvládli přijímací zkoušky, opět pomohou přípravné kurzy, které už řadu let organizuje ZSF JU. Letos se konají od 10. března do 21. dubna 2018, vždy v sobotu od 9 do 16 hodin. Jejich výhodou je, že vyučující studentům cíleně vysvětlí látku, která se týká daného oboru a jejíž znalost budou potřebovat u přijímacích zkoušek. Jsou rozdělené podle obsahu na tato témata: biologie člověka, genetika, filozofie, etika, sociologie, právo, ekonomika, psychologie, zdravotně sociální problematika, fyzika a chemie. Za jeden den, respektive osmihodinovou výuku zaplatí student 800 korun. Absolvování kurzu ovšem neopravňuje účastníky k přijetí k prezenčnímu nebo kombinovanému studiu na ZSF JU.

Rozpis kurzů dle obsahu:

10. 3. 2018  Biologie člověka a genetika

17. 3. 2018  Filozofie, etika a sociologie

24. 3. 2018  Právo, ekonomika a psychologie

07. 4. 2018  Zdravotně sociální problematika

14. 4. 2018  Chemie

21. 4. 2018  Fyzika

 

 

Přiložené obrázky