Nacházíte se zde: Úvod > Jak vidí studenti pomáhajících profesí situaci po zkušenostech z pandemie? Doc. Konečná prosí studenty o účast ve svém výzkumu

Jak vidí studenti pomáhajících profesí situaci po zkušenostech z pandemie? Doc. Konečná prosí studenty o účast ve svém výzkumu

Novinka (29.7.2020)

Jak vidí studenti pomáhajících profesí situaci po zkušenostech z pandemie? Doc. Konečná prosí studenty o účast ve svém výzkumu

Elektronický dotazník je anonymní, stručný a jednoduchý

 

O pomoc s výzkumem, v němž hledá odpovědi například na to, proč si vybrali studium tzv. pomáhajících profesí a jak se na svoji volbu dívají nyní s odstupem, prosí studenty doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU. Výzkum je inspirovaný novou zkušeností z období pandemie, jež kladlo na profese, které na fakultě vyučujeme, velké nároky. Zásadní roli v současné COVID-19 pandemické situaci hrají tzv. pomáhající profese, jsou v první linii. Dá se předpokládat, že člověk, který si takovou profesi vybral, má pro složité životní situace větší cit. To ale nemusí nutně znamenat, že má i větší odolnost,“ vysvětluje výběr tématu doc. Konečná, která na výzkumu spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně. Výsledky kolegové uplatní při tvorbě strategií získávání vhodných uchazečů o studium a pro modifikaci studijních plánů.

Vytvořili proto elektronický dotazník a prosí studenty o jejich názory, zkušenosti, rady a postřehy na otázky, které si teď pedagogové kladou, např.: Jak svoji volbu vidíte nyní? Vybrali byste si tuto profesi znovu i po zkušenostech z pandemie? Připravujeme vás na vaši budoucí profesi dobře? Výzkum je anonymní a dotazník je krátký: nejprve student určí, jaký obor studuje, a pak vyplní jen 14 zaklikávacích otázek. Doplňující komentáře nejsou povinnými položkami, ale pro výzkumníky mají velkou hodnotu. Aby výzkum přinesl smysluplné výsledky, je zapotřebí mít co nejvíc odpovědí, a to jak od studentů prezenčního, tak kombinovaného studia. Prosíme tedy studenty o vyplnění dotazníku ZDE: