Nacházíte se zde: Úvod > Jedenáctý ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia se konal v Maďarsku s aktivní účastí zástupců ZSF JU

Jedenáctý ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia se konal v Maďarsku s aktivní účastí zástupců ZSF JU

Novinka (3.10.2018)

Jedenáctý ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia se konal v Maďarsku s aktivní účastí zástupců ZSF JU

Již jedenáctý ročník mezinárodního ošetřovatelského sympozia, jehož organizátorem je společně s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře, Univerzitou v Debrecenu a Univerzitou v Rzeszowě také Zdravotně sociální fakulta, se uskutečnil ve dnech 27. a 28. září 2018 v maďarské Nyíregyháze. Organizátory tohoto prestižního sympózia jsou státy Visegrádské čtyřky, jejichž zástupci se každoročně setkávají v odborných sekcích, aby si předali nejnovější informace v oboru ošetřovatelství a navázali nové vědecko-výzkumné aktivity. Sympozium nazvané „GLOBAL CHALLENGES IN A CHANGING WORLD – NEW ROLES AND COMPETENCIES IN THE FIELD OF NURSING“ mělo vysokou odbornou úroveň.  

Členové Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče a Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU zde prezentovali výsledky své vědecké činnosti z výzkumných projektů Intervenční postupy v preventivní kardiologii (projekt podpořený AZV), Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika (projekt podpořený AZV) a Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje (projekt RVO). Akademičtí pracovníci ZSF JU na sympoziu přednesli celkem 14 odborných sdělení, která se setkala s velmi pozitivními ohlasy a bohatou diskusí.

Odevzdáním putovní kroniky organizátorům následujícího ročníku sympózia, kterým bude v roce 2019 Univerzita v Rzeszowě, pokračuje letitá tradice, kterou zahájila v roce 2008 právě Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (hostila sympozium také v roce 2012 a 2016). Taková prestižní setkání, kde odborníci v ošetřovatelství všech zúčastněných institucí prezentují cenné vědecké výsledky, přispívají ke zvýšení úrovně oboru, zkvalitnění vzdělávací činnosti a následně i ke zvýšení kvality poskytované ošetřovatelské péče.   

 

Přiložené obrázky