Nacházíte se zde: Úvod > Juniorská univerzita ZSF JU seznamuje středoškoláky se základy první pomoci

Juniorská univerzita ZSF JU seznamuje středoškoláky se základy první pomoci

Novinka (4.1.2019)

Juniorská univerzita ZSF JU seznamuje středoškoláky se základy první pomoci

Po mimořádně velkém ohlasu, který zaznamenala Dětská univerzita, pořádá ZSF JU v tomto akademickém roce také Juniorskou univerzitu. Týká se speciálně studentů středních škol a jejím hlavním tématem je resuscitace nejen v teorii, ale hlavně v praxi, což znamená nácvik jednoduchých úkonů, které mohou zachránit lidský život. Studenti třetího ročníku oboru Zdravotnický záchranář Šimon Trněný a Adéla Svobodová navštěvují střední školy a učiliště v Jihočeském kraji, kam vždy s sebou přivezou resuscitační model. Nejprve teoreticky vysvětlí pravidla první pomoci a pak účastníky postupně vedou k tomu, aby si to, co od nich slyšeli, vyzkoušeli na modelu. Výhodou Juniorské univerzity je neformální atmosféra: středoškoláci se učí od vysokoškoláků, kteří jsou jen o pár let starší než oni, takže vzniká přátelský kontakt dávající šanci víc se naučit a nebát se na cokoli zeptat.

Tento způsob výuky má skvělou odezvu, mladí lidé aktivně reagují a zapojují se do lekcí. „Berou nás a spolupracují, mají zájem si vše vyzkoušet. Ve škole se tyto věci neučí, je to pro ně něco nového – přitom základy první pomoci by měl ovládat každý. V případě, že se něco stane, je včasná resuscitace naprosto zásadní,“ vysvětlil Šimon Trněný, který ze své praxe na záchrance zná řadu případů, kdy první pomoc od laiků zachránila zraněnému život. Předpokladem jsou alespoň základní znalosti a dovednosti, aby se člověk nebál, že zraněnému ještě víc ublíží. Proto je mezi deseti tématy Juniorské univerzity kladen základní důraz na praktickou resuscitaci, zejména nepřímou srdeční masáž, a také na zástavu masivního zevního krvácení. Učí se také pomoc při bezvědomí, ošetření zlomenin atd.

Naši budoucí záchranáři navštěvují zejména 3. a 4. ročníky gymnázií a dalších středních škol a učilišť. Pro školy se zdravotnickým zaměřením své lekce přizpůsobují a i tam jsou vítáni. Někdy zvládnou během jednoho dne i více tříd za sebou. Juniorská univerzita ZSF JU se týká těchto škol: VOŠ a SPŠ Strakonice; Česko-anglické gymnázium, České Budějovice; SOŠEP Veselí nad Lužnicí; SPŠ a VOŠ Písek; SOŠZ a SOU Český Krumlov; Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o.; Střední odborné učiliště služeb Vodňany; SOŠ a SOU Milevsko; EDUCAnet – střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o., a Gymnázium Český Krumlov. Zdravotně sociální fakulta JU připravila projekt Juniorské univerzity v letošním akademickém roce v rámci celoživotního vzdělávání s podporou projektu Rozvoj JU – Kapacity pro VaV.

 

Přiložené obrázky