Nacházíte se zde: Úvod > Každoroční setkání zástupců klinických pracovišť přineslo nové podněty i oživení kontaktů

Každoroční setkání zástupců klinických pracovišť přineslo nové podněty i oživení kontaktů

Novinka (23.10.2019)

Každoroční setkání zástupců klinických pracovišť přineslo nové podněty i oživení kontaktů

Více než třicet zástupců klinických pracovišť z celého Jihočeského kraje se na Zdravotně sociální fakultě JU zúčastnilo každoročního setkání školitelů, které je vždy užitečnou příležitostí pro výměnu zkušeností, navázání kontaktů a získání nových informací. Propojení teoretické výuky s odbornou praxí je totiž pro profese, na něž ZSF JU studenty připravuje, naprosto klíčové. V přátelské a tvořivé atmosféře se povedlo prodiskutovat záležitosti týkající se odborné praxe, což je důležitá zpětná vazba pro obě strany. Letošní novinkou byla účast studentů prvních ročníků, kteří přišli na druhou polovinu jednání a vyslechli, co je na praxích čeká, případně koho z přítomných tam potkají.

Setkání vedl nový koordinátor odborné praxe v oblasti sociální práce Mgr. Stanislav Ondrášek. Účastníky přivítala děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., která vyjádřila naději, že vzájemná spolupráce bude pokračovat tak dobře jako doposud. Váží si toho, že na mnohých pracovištích se jedná už o letité kontakty. „Vazba naší fakulty s klinickými pracovišti je nesmírně důležitá a musí být velmi těsná, protože fakulta je teoretickou základnou a na praxi naši studenti získávají odborné zkušenosti a dovednosti,“ uvedla. Pravidelná osobní setkání jsou podle ní i cennou příležitostí probrat aktuální změny dané vývojem: mění se legislativa, podmínky i požadavky na vzdělávání sociálních pracovníků a fungování sociální péče.

Kolegyně z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU seznámily zástupce klinických pracovišť s novými studijními programy na naší fakultě. V sociální oblasti se jedná o dva bakalářské: Sociální práce a Zdravotně-sociální péče (v prezenční i kombinované formě), a také o navazující magisterský program Management sociální práce v organizacích (v prezenční i kombinované formě). Významnou část studia opět tvoří odborná praxe, stejně jako u dosavadních studijních oborů – nyní totiž běží dva systémy studia a minimálně dva roky se ještě budou prolínat.

Ředitelka ústavu doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., zdůraznila, jak je pro studenty důležité, aby poznali, jak fungují pracoviště zaměřená na různé cílové skupiny klientů. „Učím v prvním ročníku bakalářského studia a vždy nabádám, aby si prváci v průběhu studia volili co nejširší spektrum praxí a rozhlédli se po terénu,“ uvedla a ocenila, že díky pestrosti klinických pracovišť a ochotě lidí v nich může dát naše fakulta mladým lidem mnoho cenných příležitostí, aby si vyzkoušeli, s jakými klienty se jim pracuje nejlépe – zda např. spíš s dětmi, seniory, či handicapovanými. Na to navázala zástupkyně ředitelky ústavu Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., která tuto zkušenost potvrdila i z pohledu studentů kombinované formy, kteří musí praxi absolvovat při zaměstnání. „Víme, jak náročné je skloubit studium se zaměstnáním. V posledních letech ale čím dál častěji získáváme zpětnou vazbu, že jsou za to nakonec rádi. Nejdřív byli naštvaní, že se to nedá stihnout, ale zpětně to pak vyhodnotili jako přínos, protože se díky tomu mohli podívat i do jiných zařízení, kam by se jinak nedostali, a vstoupit tím do oblasti sociální práce šířeji,“ shrnula.

Cílem vždy je, aby studenty praxe neodradila, ale naopak podpořila v rozhodnutí zůstat v oboru sociální práce. Organizátoři setkání poprosili zúčastněné, aby i nadále na fakultu zasílali informace o všem, co se jim líbí i nelíbí. Všichni kolegové těmto reakcím věnují velkou pozornost. Pokud se vyskytne něco aktuálního k řešení, osvědčilo se jednat ihned a případná nedorozumění vysvětlit. Z klinických pracovišť občas přicházejí i pochvaly pro studenty adresované vedení fakulty, které fakulta pravidelně zveřejňuje, což je důležitá motivace.

Přiložené obrázky