Nacházíte se zde: Úvod > PŘIHLÁŠKY ke studiu na Zdravotně sociální fakultu JU lze podat také elektronicky

PŘIHLÁŠKY ke studiu na Zdravotně sociální fakultu JU lze podat také elektronicky

Novinka (30.3.2016)

PŘIHLÁŠKY ke studiu na Zdravotně sociální fakultu JU lze podat také elektronicky

Zájemci o studium všech bakalářských a navazujících magisterských oborů na ZSF JU se mohou hlásit ke studiu jak na základě „Elektronického formuláře přihlášky ke studiu“ (odkaz na něj je součástí této zprávy), tak i podáním písemné přihlášky na tiskopisech „Přihláška ke studiu na vysoké škole“.

Pokyny k zaregistrované elektronické přihlášce ke studiu:

Přihlášku je třeba vytisknout, nechat potvrdit známky střední školou, podepsat a s kopií dokladu o zaplacení poplatku a potvrzením lékaře zaslat na fakultu.

Pravidla a podmínky pro přijetí najdete na http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace

Přiložené obrázky