Nacházíte se zde: Úvod > Kolegové absolvovali kurzy Základy krizové intervence a Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí

Kolegové absolvovali kurzy Základy krizové intervence a Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí

Novinka (9.7.2021)

Kolegové absolvovali kurzy Základy krizové intervence a Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí

Od října loňského roku se devět pracovníků ZSF JU z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd a z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče účastnilo akreditovaných kurzů Základy krizové intervence a Praktický nácvik zjišťování potřeb a názorů dětí – základy. "Kurz Základy krizové intervence v rozsahu 50 vyučovacích hodin nám poskytl jak  po teoretické, tak i po praktické stránce základní ukotvení práce s osobami v krizi prostřednictvím technik krizové intervence. Mimo jiné nám nabídl základní znalosti typologie krizí a jejich příčin a odborné formy pomoci v sociálních službách, principy, postupy a techniky krizové intervence. Součástí kurzu byl nácvik vybraných technik a metod vedení rozhovoru v kontextu krizové pomoci a v neposlední řadě i aspekty profesního života pracovníka, prevenci syndromu vyhoření, právní a etické ukotvení profese krizového interventa," uvedla Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., která kurz organizačně zajišťovala ve spolupráci s Krizovým centrem pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.

Oba kurzy 1. 7. 2021 úspěšně ukončili tito účastníci: Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.; PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.; PhDr. Věrka Stasková, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.; Mgr. Andrea Schönbauerová, Ph.D.; Mgr. Věra Hellerová, Ph.D.; Mgr. František Dolák Ph.D.; Mgr. Stanislav Ondrášek, Ph.D.

Bližší informace ke kurzům:

https://www.ditevkrizi.cz/co-delame/pro-odborniky/zaklady-krizove-intervence/

https://www.ditevkrizi.cz/vzdelavani/seminar-nacvik-zjistovani-nazoru-2/

 

Přiložené obrázky