Nacházíte se zde: Úvod > Konference Evropské asociace transkulturního ošetřovatelství přivede na naši fakultu více než sto odborníků

Konference Evropské asociace transkulturního ošetřovatelství přivede na naši fakultu více než sto odborníků

Plánovaná akce (19.6.2019)

Konference Evropské asociace transkulturního ošetřovatelství přivede na naši fakultu více než sto odborníků

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity uspořádá ve dnech 19. až 22. června velkou mezinárodní konferenci European Transcultural Nursing Association (ETNA), což je velmi prestižní akce organizovaná jednou za dva roky. Evropská asociace transkulturního ošetřovatelství sdružuje odborníky podílející se na výuce studijního programu ošetřovatelství, studenty, všeobecné sestry a další odborníky z ošetřovatelství či příbuzných oborů. Tato konference se uskuteční poprvé v České republice, a to v přednáškových sálech budovy ZSF JU Vltava/Uran. Bohatý program, v němž s přednáškami vystoupí odborníci z téměř 20 zemí světa, zahájí ve středu večer v hotelu Budweis ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula, děkanka ZSF JU Ivana Chloubová a prezidentka asociace ETNA Irena Papadopoulos. Organizátoři očekávají více než sto účastníků, jednacím jazykem bude angličtina.

Zatímco minulé ročníky se věnovaly hlavně migraci, ten letošní se bude zabývat ošetřovatelským kurikulem (tj. učebními osnovami) a zaměří se na kulturní kompetence sester. Jde o to zajistit všem pacientům péči tak, aby byly respektovány jejich kulturní návyky, potřeby a očekávání. „Je to velice aktuální téma, protože žijeme v globalizovaném světě a sestry i další lidé ze zdravotnictví, které na jejich profese připravujeme, se v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních stále častěji setkávají s lidmi z jiných kultur. Tyto kultury mají svá specifika, která je třeba znát a respektovat při poskytování péče – ať už při vyšetření, nebo třeba v souvislosti se stravováním,“ vysvětlila proděkanka ZSF JU pro vědu a výzkum prof. Valérie Tóthová, která je jedinou členkou asociace ETNA z České republiky. Upřesnila, že v tomto tématu se nejedná jen o imigranty, ale také o zaměstnance různých nadnárodních firem, které k nám přivádějí skupiny lidí z jiných zemí.

Cílem konference je proto porovnat, jak jsou v různých státech nastavené učební osnovy, jak studenti získávají vědomosti a dovednosti, které jsou potřebné pro poskytování kulturně kompetentní péče. Myšlenka kulturně uzpůsobené ošetřovatelské péče vznikla v 50. letech minulého století ve Spojených státech, Česká republika začala toto téma rozvíjet až po otevření hranic v 90. letech. Tehdy zavedla do vzdělávání sester předmět Základy multikulturní péče a od roku 2001, kdy se ve výuce naplno uplatňují evropská pravidla, má tato tématika ve studijních plánech své významné místo. Proto bude konference ETNA cennou příležitostí vyměnit si zkušenosti nejen s poskytováním teoretických znalostí, ale také s následným uplatněním těchto vědomostí v praxi – jak jsou studenti a absolventi vysokých škol v praxi schopni pracovat s lidmi z různých kultur.

Tato prestižní akce je nejen velkou reklamou pro naši fakultu, ale reprezentuje i celou ČR a její ošetřovatelství. Přinese rovněž šanci vyměnit si kontakty a prožít v kolegiální přátelské atmosféře několik společných dní. „Bude to pro nás velmi inspirativní setkání. V publiku se setkají vyučující, studenti i další odborníci zaměřující se na transkulturní ošetřovatelství,“ těší se prof. Tóthová. Právě na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU totiž pracuje skupina odborníků, kteří se tématu již dlouho věnují.

Program a další podrobnosti viz odkaz pod zprávou.

Přiložené obrázky