Nacházíte se zde: Úvod > Konference k 10. výročí Centra prevence civilizačních chorob ZSF JU

Konference k 10. výročí Centra prevence civilizačních chorob ZSF JU

Plánovaná akce (17.5.2016)

Konference k 10. výročí Centra prevence civilizačních chorob ZSF JU

Setkání odborníků na téma Komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí

U příležitosti 10. výročí vzniku Centra prevence civilizačních chorob  ZSF JU se v úterý 17. května konala konference na téma Komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí. Byla setkáním odborníků, jimž je problematika zdravého životního stylu blízká a kteří chtěli sdílet své poznatky, zkušenosti a výsledky výzkumu. Nabitý a tematicky pestrý program obsahoval 24 přednášek a trval do pozdního odpoledne. „Akce splnila svůj účel, protože v sále se sešli nadšenci, které toto téma opravdu zajímá a chtěli se dozvědět něco dalšího a vyměnit si zkušenosti,“ shrnula Mgr. Lenka Šedová, Ph.D., ředitelka Institutu aplikovaných zdravotně sociálních věd - pracoviště praxe, která je koordinátorkou Centra prevence civilizačních chorob.

V úvodu promluvila o smyslu Centra prevence děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která zdůraznila, že služby centra mají velký význam pro veřejnost. „Úkolem sester není jen pečovat o lidi, kteří už mají nějaké zdravotní problémy. V moderním zdravotnictví má důležitou roli právě preventivní činnost. Kolegyně a kolegové, kteří v našem Centru prevence pracují a zapojují do akcí studenty, už dosáhli toho, že o existenci tohoto centra ví mnoho lidí v Českých Budějovicích,“ ocenila.

Poděkovala zakladatelům centra prof. MUDr. Věře Adámkové, CSc., a prof. MUDr. Miloši Velemínskému, CSc., dr. h. c., za výborný nápad i za to, že se nezalekli náročného začátku a dokázali tento plán zrealizovat. Nyní je Centrum prevence klinickým pracovištěm fakulty a děkanka věří, že při příštím kulatém výročí už budova centra v Nerudově ulici nebude stačit pokrýt zájem veřejnosti. Na svoji úvodní řeč pak navázala přednáškou Kompetence sester v preventivní péči, v níž se věnovala i systému vzdělávání všeobecných sester včetně jejich preventivního působení na veřejnost.

Účastníci probírali aktuální témata z oblasti prevence civilizačních chorob a zdravého životního stylu, a to z pohledu různých populačních skupin. Tematické okruhy byly tyto: výživa a pohybové aktivity v kontextu prevence civilizačních chorob, kouření a další drogové závislosti, stres a duševní zdraví a nefarmakologické postupy v léčbě civilizačních chorob.

Prof. Věra Adámková připomněla, že snaha o založení Centra prevence začala už v roce 2002 a podařilo se ho založit o čtyři roky později, a to za přispění sponzora. Preventivní programy týkající se zdraví jsou podle ní nadále nezbytné a vyvíjejí se s novými vědeckými poznatky. V dnešní době nabité informacemi je třeba pozorně rozlišovat, zda je poradenství pojímáno skutečně jako pomocná profese, anebo komerčně. Mnoho organizací se zaštiťuje různými výkřiky o prevenci, které jsou však na nízké odborné úrovni. Lidé bohužel mají rádi jednoznačná řešení, takže v této oblasti je nutná i velká trpělivost – mnoho informací si může kdokoli snadno vyhledat, ale nejtěžší je vybrat si z nich ty správné, vhodné právě pro daný případ.

„Líbilo se mi, že konference nebyla ryze vědecká, ale že se v programu objevila řada praktických témat, o nichž lze diskutovat. Měla i další dopady, například PhDr. Iva Málková z organizace Stop obezitě projevila zájem o další spolupráci s naším Centrem prevence. Vystoupila zde i zástupkyně firmy Ledax, se kterou už spolupracujeme,“ naznačila dr. Šedová. Úvodní blok zakladatelů centra podle ní skvěle odstartoval další program konference, v němž převažovaly příklady z praxe. To je inspirace pro příští ročník této akce, která si svým založením říká o praktické provedení. Slušela by jí forma praktických workshopů rozdělených tematicky pro odbornou i laickou veřejnost, které by umožnily mimo jiné vyvracet různé dezinformace z oblasti zdravé výživy, vhodného pohybu apod.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory