Nacházíte se zde: Úvod > Konference Lidská práva v proměnách času měla aktuální téma Současná migrační krize

Konference Lidská práva v proměnách času měla aktuální téma Současná migrační krize

Plánovaná akce (15.11.2016)

Konference Lidská práva v proměnách času měla aktuální téma Současná migrační krize

Cílem akce, která se na ZSF JU konala už pošesté, bylo přispět k šíření povědomí o lidských právech a vyvolat věcnou diskusi

Aktuální téma Současná migrační krize rozebírali účastníci konference Lidská práva v proměnách času, jejíž šestý ročník přilákal do přednáškového sálu A v úterý 15. listopadu asi osmdesát lidí. Zaznělo celkem 12 příspěvků, které se této problematiky dotkly z mnoha úhlů pohledu: řeč byla například o důsledcích migrace pro rodinu, významu vzdělávání, o domácím násilí, ošetřovatelské péči a také například o vlivu médií, která názory veřejnosti výrazně ovlivňují. Po jednotlivých vystoupeních následovala diskuse, v níž se projevila aktuálnost tématu i to, že vzbuzuje hodně emocí.

Živou debatu v sále vyvolal už první příspěvek, který přednesl český politolog, ekonom, komentátor a publicista Petr Robejšek. Zakotvil téma do širšího kontextu historického vývoje a věnoval se imigrační vlně, která zejména od roku 2010 výrazně poznamenává vývoj na našem kontinentě. Kriticky shrnul reakce společnosti na tyto jevy i to, jak na ně reaguje Evropská unie. „Jsem vděčný za to, že mě organizátoři této konference pozvali, protože diskuse s mladými lidmi promísená lidmi z praxe, kteří působí na úřadech či vedou firmy, je optimální kombinací idealismu, nadšení a zároveň vztahu k realitě. Z toho se poučím i já sám,“ uvedl Robejšek, který působí také v Institutu 2080 a letos v říjnu dostal od prezidenta medaili Za zásluhy. S účastníky konference na ZSF JU se podělil o své detailní znalosti poměrů v Německu. „Problém je v tom, že ve velmi krátkém čase přichází velké množství velmi odlišných lidí,“ varoval a upozornil, že většina z nich nemá v plánu se dobře naučit jazyk země, kam přišli. Avšak k tomu, aby se mohli ve společnosti prosadit a úspěšně fungovat, je pro ně dobrá znalost řeči nezbytně nutná - proto mj. navrhuje jazykové zkoušky jak pro imigranty, kteří chtějí v nové zemi najít práci, tak pro jejich ženy.

Lidskými právy se konference zabývala především v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním. Byla opět mezinárodní: kromě slovenských hostů přijela i zástupkyně německé společnosti Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk v Berlíně Franciska Zillich. Představila společnost Myrrha pomáhající dívkám, které prožily násilí. Má zkušenost, že asi polovina klientek zařízení Myrrha je poznamenaná traumaty vzniklými v důsledku migrace. Naše fakulta s organizací EJF spolupracuje díky kontaktu PhDr. Jaroslava Hály, který oceňuje profesionální, současně však hluboce lidský přístup jejích pracovníků. Tato společnost, s níž má ZSF již řadu let navázánu smluvní spolupráci a posílá tam studenty na stáže, disponuje v Berlíně i v dalších částech Německa výchovně terapeutickými a zdravotně sociálními zařízeními pro postižené děti, dospělé a seniory. Pro Francisku Zillich, kterou k nám dr. Hála pozval jako zástupkyni jednoho z těchto zařízení, to byla první zkušenost s mezinárodní konferencí a z Českých Budějovic si odvezla výborný dojem.

Konferenci zahájila proděkanka ZSF JU pro vědu a výzkum doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., která v úvodu odkázala na stále aktuální a inspirativní citát prezidenta T. G. Masaryka: „Správné řešení minoritní politiky je předpokladem lepší a světovější organizace světa.“ V závěru celé akce, která trvala do pozdního odpoledne, promluvila ředitelka pořádajícího Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ZSF JU Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D. Ocenila, že konference otevřela problémy v takové šíři, že dala řadu podnětů, o čem přemýšlet a čím obohatit výuku. „Náš svět se rychle a nepředvídatelně mění,“ podotkla a poděkovala organizátorům i sponzorské firmě Mauring. Za ZSF JU poděkovala zejména kolegyni PhDr. Lence Roskové - mimo jiné i za to, že vzhledem k současnému vývoji jistě brzy najde téma pro další ročník této potřebné akce.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory