Nacházíte se zde: Úvod > Konference na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení – příklady dobré praxe

Konference na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení – příklady dobré praxe

Plánovaná akce (12.10.2017)

Konference na téma Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení – příklady dobré praxe

Velmi zajímavé, užitečné a aktuální téma měla odborná konference, která se ve čtvrtek 12. října uskutečnila na ZSF JU pod názvem Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení – příklady dobré praxe. Uspořádala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s naší fakultou a dalšími institucemi. Účastníci, jichž přijelo kolem dvou set, zaplnili přednáškové sály E a F ve druhém patře budovy Vltava/Uran. Mezi přednášejícími i v publiku byli pedagogové, asistenti pedagoga, lidé ze státní správy a samosprávy, sociální pracovníci, odborníci ze speciálních pedagogických center a psychologických poraden, zástupci dalších pomáhajících profesí a také studenti, kteří se ve svých oborech zdravotním postižením zabývají.

Konferenci jménem vedení ZSF JU zahájil proděkan pro akademické záležitosti Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. Uvedl, že naše fakulta se od svého vzniku už celé čtvrtstoletí snaží o propojování zdravotní a sociální problematiky a studenti se zapojují do rozmanitých činností, včetně například spoluorganizování letních táborů pro děti s postižením. Účastníky pozdravil ale i jako rodič dětí, které měly a mají to štěstí, že se jako předškoláci i školáci setkávají ve třídách i s dětmi s handicapem. „Chovám navzdory všemu naději, i když se to někdy nezdá, že společnost, do které naše děti vyrůstají, bude otevřenější, pestřejší a lidštější. Doufám, že tato konference k tomu přispěje,“ uvedl dr. Doskočil. Naši fakultu mezi přednášejícími reprezentovala Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D., s příspěvkem Specifika inkluzivního vzdělávání žáků s postižením zraku v primární edukaci. „Máme radost, že se nám pro tuto akci podařilo získat silné zastoupení významných osobností," uvedla dr. Prázdná.

Vedoucí poradny jihočeského pracoviště NRZP Mgr. Helena Kočová, Ph.D., chtěla původně akci zorganizovat v krajském měřítku, ale záhy se ukázalo, že téma je velmi významné a aktuální pro celou republiku. Od loňského září totiž platí vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nyní přišel vhodný čas zhodnotit její dopady. „Bylo předem jasné, že zavádět ta pravidla nebude jednoduché. Proto jsem původně zamýšlela uspořádat tuto konferenci jako pomoc kolegům v kraji, ale přihlásili se lidé z celé republiky. Jsem ráda, že se zde setkali zástupci různých oborů – byla to příležitost ukázat příklady dobré praxe a prodiskutovat to, co se nedaří,“ uvedla dr. Kočová, která má dceru s těžkým tělesným postižením. Za deset let, co se touto problematikou zabývá, nasbírala spoustu výhod systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu chodit do běžných škol. Kromě přínosu pro děti s handicapem má podle ní inkluze i další pozitiva. „Zvyšuje kvalitu úrovně pedagogů ve školách. Přednáším i v kurzu pro asistenty pedagoga a vidím nadšení lidí, kteří chtějí dělat něco smysluplného,“ shrnula iniciátorka této akce.

Účastníky pozdravil v úvodu také místopředseda Poslanecké sněmovny Ing. Jan Bartošek, který organizátorům poděkoval za to, že uspořádali tak záslužnou akci. Je rád, že se inkluzivní vzdělávání podařilo ukotvit do zákona, čímž vznikl právní rámec, jak lze tuto oblast rozvíjet. Tato cesta samozřejmě není jednoduchá a přináší řadu připomínek z praxe. „Já osobně tento projekt podporuji, protože myslím, že je to jeden z nástrojů, který pomáhá naší společnosti v rozvoji … Myslím, že je velice důležité v maximální možné míře umožnit těmto lidem, aby se v rámci svých schopností a dovedností zapojili do života, protože to je to nejlepší, co pro ně i pro nás můžeme udělat,“ shrnul.

Dění z hlavního sálu E bylo paralelně přenášeno do sálu F pro studenty speciální pedagogiky ZSF JU a studenty Pedagogické fakulty a Teologické fakulty JU. Tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis zajistila organizace Tichý svět, o.p.s., dr. Kočová v té souvislosti poděkovala Boženě Jirků z Konta Bariéry. Během akce, kterou provázela bohatá diskuse, mohli účastníci využít poradenství v oblasti didaktických kompenzačních pomůcek, které byly vystavené v okolních prostorách, a seznámit se s literaturou týkající se tohoto tématu.