Nacházíte se zde: Úvod > Konference o multioborové spolupráci v nelékařských zdravotnických oborech byla příležitostí prezentovat výzkumné projekty naší fakulty

Konference o multioborové spolupráci v nelékařských zdravotnických oborech byla příležitostí prezentovat výzkumné projekty naší fakulty

Novinka (14.12.2020)

Konference o multioborové spolupráci v nelékařských zdravotnických oborech byla příležitostí prezentovat výzkumné projekty naší fakulty

Silné zastoupení, dokonce nejpočetnější ze všech zúčastněných institucí, měla Zdravotně sociální fakulta JU na konferenci, která se uskutečnila ve středu 9. prosince na téma Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech. Uspořádala ji Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, vzhledem k okolnostem se musela odehrát formou online. Avšak na rozdíl od většiny letošních akcí tohoto druhu umožňovala účastníkům diskutovat o příspěvcích. Zaznělo při ní 57 příspěvků, deset z nich bylo z naší fakulty. Každý musel ve svém vystoupení dodržet stanovená pravidla, především časový limit na jeden příspěvek, který nesměl přesáhnout 10 minut. To je relativně krátký čas na to, aby odborníci stihli říci vše podstatné ze svého výzkumu a přitom podat téma zajímavě. Ale vše se podařilo a neobjevily se ani technické problémy, což přineslo novou zkušenost i naději.

„Jsem hrdá na všechny přednášející. Bylo opravdu úžasné poslouchat, jak kvalitní příspěvky za naši fakultu zazněly. Na našem ústavu nyní řešíme osm výzkumných projektů, takže máme co prezentovat. Proto bylo naše zastoupení tak silné a jednotlivé příspěvky se setkaly s dobrým ohlasem od dalších zúčastněných kolegyň a kolegů. V našem oboru to letos byla jediná konference, na které jsme měli možnost i diskutovat,“ shrnula proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Ocenila, že organizátoři přijali její impuls a připravili toto setkání opravdu interaktivně, takže jednotlivé sekce vedli odborníci, kteří se v dané problematice orientují, průběžně bylo možné klást přes chat otázky a pak byl vždy ještě vyhrazený prostor pro diskusi i vyjádření autora příspěvku. Díky tomu je možné uchovat know-how, aniž by se k němu dostal někdo mimo okruh účastníků konference – kvalitní data z výzkumů jsou totiž velkým bohatstvím fakulty. Seznam příspěvků je pod touto zprávou a celý program konference v příloze.

ZSF JU má s Fakultou zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dlouhodobě dobrou spolupráci. „I proto jsme chtěli jejich akci podpořit takto silným zastoupením. Máme co prezentovat, navíc účast na těchto akcích posouvá mladší kolegyně, protože zde získávají cenné zkušenosti,“ uvedla prof. Tóthová. Děkanku naší fakulty Mgr. Ivanu Chloubovou, Ph.D., to velmi potěšilo. Kolegyně při této akci příkladně reprezentovaly naši fakultu. I v této náročné době, která nepřeje osobnímu setkávání, prokázaly, že vynikající výzkumné výsledky lze kvalitní a profesionální formou prezentovat i ve virtuálním prostředí,“ ocenila.

Zastoupení ZSF JU na konferenci:

Poskytování zdravotní péče v první Československé republice (Valérie Tóthová)

Využití SWOT analýzy ke zkvalitnění procesu podávání léků sestrou ve vybraných jihočeských nemocnicích (Radka Prokešová, Iva Brabcová, Valérie Tóthová)

Rozdíly v aplikacích managementu klinických rizik českých nemocnic vyhodnocených s využitím monitorovacího nástroje CRM (Radka Prokešová)

Transkulturní ošetřovatelství v bakalářském vzdělávání sester (Valerie Tóthová, Vera Olišarová)

Možnosti využití dotazníku FATCOD-B pro hodnocení připravenosti studentů vybraných nelékařských zdravotnických oborů na setkání s péčí o umírající a se smrtí (Inka Kratochvílová, Věra Olišarová, Valérie Tóthová)

Fyzická manipulace a její vývoj (Marie Trešlová, Drahomíra Filausová, Ivana Chloubová, František Dolák, Jana Maňhalová, Lucie Rolantová, Romana Belešová

Hodnocení bolesti u chirurgických pacientů s využitím Short-form McGill Questionnary (SF-MPQ-2) Věra Olišarová, Valérie Tóthová, Vendula Dvořáková)

Renesance komunitní péče – návrat k principům komunitní péče za doby první Československé republiky Věra Olišarová, Valérie Tóthová)

Vplyv životosprávy na vývoj osteoporózy (Martin Červený, Lucia Dimunová, Jana Michalková, Jozefína Dankóová, Soňa Tomková, Valérie Tóthová)

Možnosti podpory neformálních (rodinných) pečovatelů (Iva Brabcová, Sylva Bártlová, Hana Hajduchová, Marie Trešlová