Nacházíte se zde: Úvod > Konference Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) připomněla vývoj ošetřovatelství ve stoleté historii republiky

Konference Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) připomněla vývoj ošetřovatelství ve stoleté historii republiky

Plánovaná akce (12.12.2018)

Konference Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) připomněla vývoj ošetřovatelství ve stoleté historii republiky

Módní přehlídka dobových i současných uniforem zdravotních sester a divadelní scénky ze stoleté historie ošetřovatelství ve světě i v naší zemi zpestřily středeční konferenci Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS), která se konala na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Druhý ročník konference měl totiž u příležitosti letošního stého výročí Československa podtitul Ošetřovatelství ve stoleté historii republiky. To byla velká inspirace nejen pro přednášky, ale i pro pedagogy a studenty, kteří oděni do historických kostýmů připravili velmi působivý doprovodný program.

Konference SVVS byla určena všem sestrám, studentům a vzdělavatelům ošetřovatelství a příbuzných oborů, představitelům profesních organizací a dále všem, kteří se podílejí na rozvoji ošetřovatelství a jimž není lhostejná budoucnost profese všeobecné sestry. Zaregistrovalo se 105 účastníků, mezi hosty byli i odborníci ze Slovenska.

Téma První republiky se do její atmosféry promítlo už při vstupu do přednáškového sálu E, kde vznikl dobový Café bar. Úvodní slovo pronesla děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., která poděkovala za vše, co spolek dělá, a jak se snaží o zlepšení postavení sester v České republice. „Není to jednoduchá práce, protože sledujeme v médiích či slyšíme různé zprávy – někdy jsme pozitivně překvapeni, ale možná častěji negativně rozladěni,“ poznamenala děkanka. Poté zahájila akci svou přednáškou nazvanou Postavení sester ve zdravotnickém systému v průběhu uplynulých 100 let. Během konference pak v diskusi ještě informovala o aktuálním vývoji jednání s ministerstvy zdravotnictví, školství i o dalších aktivitách, jimi se snaží mimo jiné i jako předsedkyně Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice zlepšit systém vzdělávání i postavení sester v ČR.

Také další příspěvky se týkaly vývoje ošetřovatelství – vrátily se ke kořenům tohoto oboru a s nadhledem postihly i současnost a výhled do budoucna. Řeč byla například o etice v ošetřovatelství, postojích veřejnosti a médií k této profesi, jejím významu během válek i o roli sestry v současné společnosti a také o vývoji prestiže tohoto povolání. „V principu platí, že lidé si tohoto povolání začnou víc vážit až poté, co se jich osobně dotkne tím, že sami potřebují řešit nějaký zdravotní problém,“ míní prezidentka SVVS Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, který má celostátní působnost, vznikl v Českých Budějovicích v září roku 2016 v době konání mezinárodního kongresu o ošetřovatelství, který hostila právě Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Je určen pro všechny vysokoškolsky vzdělané sestry působící ve všech sférách zdravotní a sociální péče, včetně školství, a rovněž pro vysokoškolské studenty ošetřovatelství. Konferenci SVVS podpořila Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nakladatelství GRADA, Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., a portál Ošetřovatelství.info.

Jihočeská televize natočila z akce krátkou reportáž, kterou dnes vysílá v bloku zpravodajství každou půlhodinu (odkaz je pod touto zprávou) a poté bude k vidění v archivu pořadů.