Nacházíte se zde: Úvod > Konference SVVS se zaměřila na kampaň Nursing Now, jejímž cílem je posílení prestiže a vlivu sester

Konference SVVS se zaměřila na kampaň Nursing Now, jejímž cílem je posílení prestiže a vlivu sester

Plánovaná akce (22.10.2019)

Konference SVVS se zaměřila na kampaň Nursing Now, jejímž cílem je posílení prestiže a vlivu sester

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) uspořádal 22. října na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích III. ročník konference SVVS Sestra v proměnách času. Letos měla tato akce podtitul Kampaň Nursing Now v ČR aneb „Zdravotní problémy populace v 21. století nezvládneme bez sester. Je na čase dát sestrám více uznání, vlivu a výrazně do nich investovat!“

V zaplněném sále E, z něhož bylo dění přenášeno i do sousedního přednáškového sálu F, přivítala v úvodu přítomné děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. Připomněla, že Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester na naší fakultě před třemi vznikl a je tedy velmi ráda, že zde můžeme hostit už jeho třetí konferenci. V současné době je téma vysokoškolského vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve společnosti velmi diskutované,“ zdůraznila s tím, že právě takováto setkání přinášejí podporující argumenty, proč má vysokoškolsky vzdělaná sestra své místo v systému poskytování zdravotní péče. Ocenila celosvětovou kampaň Nursing Now, jejímž cílem je posílení prestiže a vlivu sester. „Snažíme se myšlenku této podpory vtisknout i našim studentům,“ dodala. Věří, že poznatky z konference a větší informovanost o činnosti Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester přispějí ke zvýšení renomé a společenské prestiže tohoto povolání. Je ovšem třeba spojit síly. „Jen tím, když budeme jednotné a jednotní, dokážeme něco posunout,“ uvedla děkanka.

Ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavní sestra ČR Alice Strnadová seznámila s aktualitami na ministerstvu. Vyjádřila se i ke kampani Nursing Now, kterou velice vítá, protože otevřela nové možnosti diskuse o českém ošetřovatelství. „Naučili jsme se spolu lépe komunikovat a vznikl větší prostor, abychom problémy v ošetřovatelství řešili a naši profesi posouvali dál,“ uvedla. Potěšilo ji, že viděla v publiku hodně studentek a studentů, protože snahou všech přítomných je vytvářet dobré podmínky i pro lidi, kteří se na práci ve zdravotnictví ještě připravují - a je užitečné, když se už nyní se svými nápady také zapojí. Mgr. Lenka Klímová, MBA poté promluvila o novinkách v ošetřovatelství z pohledu České asociace sester a vysvětlila podrobněji cíle a formu projektu Nursing Now, který skončí příští rok. V širších souvislostech pak o této kampani mluvila prezidentka SVVS Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D., která je členkou Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Odpoledne následovalo plénum SVVS. Konference se konala ve spolupráci s projektem HELP2 v rámci Erasmus+, se ZSF JU, nakladatelstvím GRADA, Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, z.s. a společností Triomedical.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, který má celostátní působnost, vznikl v Českých Budějovicích v září roku 2016 v době konání mezinárodního kongresu o ošetřovatelství, který hostila právě Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Je určen pro všechny vysokoškolsky vzdělané sestry působící ve všech sférách zdravotní a sociální péče, včetně školství, a rovněž pro vysokoškolské studenty ošetřovatelství.

 

Přiložené obrázky