Nacházíte se zde: Úvod > Křest knihy Paula Praxla Hora tří zemí, kterou přeložil student Univerzity třetího věku ZSF JU Helmut Wagner

Křest knihy Paula Praxla Hora tří zemí, kterou přeložil student Univerzity třetího věku ZSF JU Helmut Wagner

Plánovaná akce (14.5.2019)

Křest knihy Paula Praxla Hora tří zemí, kterou přeložil student Univerzity třetího věku ZSF JU Helmut Wagner

Slavnostní křest knihy Paula Praxla Hora tří zemí, kterou přeložil Helmut Wagner v rámci absolutoria Univerzity třetího věku na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity, se konal v úterý 14. května za velkého zájmu publika. Sešli se v něm nejen historici a lidé spjatí s U3V na naší fakultě, ale i mnoho dalších zájemců, protože Šumava je téma, které má co říci každému. Křtu předcházela mezinárodní konference na téma „Třístoličník – Plechý. Pomezí Bavorsko – Čechy – Rakousko“, kde zazněly příspěvky rakouských, německých a českých odborníků.

Hosté konference zaplnili největší přednáškový sál naší fakulty. Akci zahájila děkanka ZSF JU Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., podle níž bude tento den patřit k těm, na něž budou zúčastnění vzpomínat s radostí, úctou i pokorou. Připomněla, že studenti Univerzity třetího věku tvoří specifickou skupinu kolegů na naší fakultě - zatímco u běžných studentů se vyučující soustředí na to, aby jim předávali znalosti a dovednosti, v případě U3V jde spíše o obohacení kvality jejich života. „Poselství dnešního dne vnímám v předání radosti. My, akademičtí pracovníci, máme vždycky radost z dobrého uplatnění našich studentů a absolventů. A také tato publikace, kterou dnes pokřtíme, je výsledkem práce studentů naší fakulty,“ uvedla.

Poté přečetla germanistka Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D., ukázku z knihy „Hora tří zemí“. Kniha popisuje, jakou roli hrál horský hřeben Třístoličníku a Plechého v historii a také v kulturních dějinách tří zemí. Materiál pro obsáhlou monografii hory a jejího okolí byl v bavorských, českých a rakouských archivech, muzeích a knihovnách shromážděn výzkumnou prací, jež trvala více než dvacet let.

Moderátorem konference byl prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Zazněly příspěvky prof. Dr. Michaela Johna (Johannes Kepler Universität Linz), dr. Helmuta Böhma (Verein für Ostbairische Heimatforschung Passau) a Mgr. Libora Svobody, Ph.D., z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, který vystoupil s přednáškou Agenti chodci a převaděči na Šumavě po únoru 1948.

Po přestávce program pokračoval v sále A v 1. patře, kde se odehrál vlastní křest knihy. Hora tří zemí je třetí Praxlovou knihou, kterou přeložil Helmut Wagner v rámci absolutoria Univerzity třetího věku na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích. Po předchozích překladech knih Volary a Volarští  a Zlatá stezka a spolupráci s renomovanými historiky získal souhlas k jejímu překladu. V něm znovu prokázal vytříbenou jazykovou vybavenost a obdiv k šumavské minulosti i přítomnosti. Je prvním překladatelem, který Horu tří zemí představuje čtenářům v českém jazyce,“ uvedla garantka U3V doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., která křest moderovala spolu s historikem PhDr. Františkem Kubů. Po představení autora knihy Paula Praxla se slova ujal překladatel knihy a student U3V Helmut Wagner, který na U3V ZSF JU studoval v letech 2013–16 ve studijním oboru Zlatá stezka. Líbilo se mi, jak autor popsal drsný život na všech stranách Šumavy,“ podotkl překladatel.

Před samotným křtem ještě vystoupil Hans Schop, zástupce vydavatele německého originálu knihy z nakladatelství Morsak Verlag Grafenau, knihu pak za bedlivé ostrahy dobově oblečeného pašeráka a schwarzenberského lesníka pokřtili zástupci univerzit symbolicky sacharinem. Doc. Šemberová v závěru poděkovala všem zúčastněným, kteří vytvořili mimořádnou atmosféru a přišli ve velkém počtu, mnozí přijeli zdaleka. Univerzita třetího věku vznikla na naší fakultě už v roce 1991 a od roku 2002 má i přeshraniční studijní programy, které přinesly četné výstupy a publikace, jež měly úspěch u nás i v zahraničí.

Přiložené obrázky