Nacházíte se zde: Úvod > Kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí má první absolventky

Kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí má první absolventky

Novinka (14.1.2019)

Kurz Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí má první absolventky

Další kurz na toto téma, které je velmi aktuální a potřebné, plánuje ZSF JU otevřít letos v dubnu

Pět žen získalo v úterý na ZSF JU certifikáty o úspěšném absolvování kurzu Ošetřovatelská péče o pacienta s geriatrickou křehkostí, který fakulta zorganizovala v rámci kurzů celoživotního vzdělávání. Všem absolventkám se budou nové poznatky hodit v praxi, protože pracují se seniory ve svých zaměstnáních v Českých Budějovicích a okolí: v Centru sociálních služeb Emausy na Dobré Vodě, v Senior Servisu a v Městské charitě. V průběhu kurzu, který trval dva měsíce, se posluchačky seznámily s problematikou interního ošetřovatelství u seniorů, s ošetřovatelskou péčí o seniory, kteří jsou ohroženi geriatrickou křehkostí, probraly i zvláštnosti komunikace a nechyběla edukace týkající se prevence. Součástí výuky, kterou zakončily obhajoby závěrečných prací (kazuistik), byla také praxe s pacienty přímo na Oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici.

Jedná se o certifikovaný kurz s akreditací Ministerstva zdravotnictví: cílem bylo naučit se rozpoznat faktory, které ovlivňují geriatrickou křehkost, a také zvládnout prevenci komplikací u pacientů s geriatrickou křehkostí. V současné době se totiž jedná o hlavní téma geriatrické medicíny, gerontologů a geriatrů. Ošetřovatelská péče může vhodnými intervencemi geriatrickou křehkost významně ovlivnit a zmírnit, a to zejména v oblastech výživy, rehabilitace a motivace pacienta. Absolventky byly s průběhem kurzu spokojené, chválily si zejména přednášku lékařky. Mgr. Alena Polanová, která kurz vedla, plánuje na toto téma otevřít další kurz v dubnu tohoto roku a vylepšit ho o zkušenosti prvních absolventek.

Přiložené obrázky