Nacházíte se zde: Úvod > Kurzy CŽV pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů

Kurzy CŽV pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů

Novinka (7.9.2016)

Kurzy CŽV pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů

Zájemci se mohou hlásit na kurzy Metodologie kvalitativního výzkumu, Projektový management a Metodologie kvantitativního výzkumu

V rámci projektu Rozvoj CŽV na ZSF JU, který je součástí Institucionálního plánu JU na roky 2016 – 2018, se letos uskuteční tři kurzy určené přednostně akademickým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů ZSF JU. Cílem kurzů je nabídnout fundovaný vhled do metodologie kvalitativního výzkumu, kvantitativního výzkumu a projektového managementu, využitelný pro práci na vlastních výzkumných projektech i pro vedení studentských kvalifikačních prací. 

Kurz Metodologie kvalitativního výzkumu se koná 29. 9. 2016 pod vedením Mgr. Bc. Tomáše Mrhálka (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity) a Mgr. Václava Walacha (Filozofická fakulta Západočeské univerzity). Kurz Projektový management je plánovaný na 5. 10. a 12. 10. 2016 a povede jej Ing. Radka Prokešová, Ph.D. (Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity). Kurz Metodologie kvantitativního výzkumu bude 1. 11. 2016 lektorovat Mgr. Lubomíra Červová (ACREA, CR, spol. s r. o.). 

Všechny nabízené kurzy jsou pro zájemce zdarma. Bližší informace o náplni jednotlivých kurzů a přihlášky jsou v odkazu pod touto zprávou.