Nacházíte se zde: Úvod > Letní přání děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ivany Chloubové

Letní přání děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ivany Chloubové

Novinka (10.7.2020)

Letní přání děkanky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Ivany Chloubové

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

období výuky, zkouškového období i státních závěrečných zkoušek nám skončilo. Letní semestr AR 2019/20 byl pro nás všechny velmi netradiční, plný nejistoty, obavy, strachu. Výuka realizovaná s využitím moderních technologií, online, tváře kryté rouškou. Ale i ty náročné situace mají své pozitivní stránky – odhalí naše nitro a na povrch vyvstávají další lidské vlastnosti – sounáležitost, respekt, úcta, pokora, empatie, snaha pomoci. A já jsem velmi ráda, že naše studentky a studenti, kolegyně a kolegové prokázali, že náleží k akademické obci Zdravotně sociální fakulty, která má ve svém poslání přípravu odborníků pro pomáhající profese i pro orgány krizového řízení. Takových odborníků, kteří mají srdce na pravém místě a ruce připravené pomoci i pohladit. S politováním jsem rušila plánované slavnostní promoce našich absolventů, ale ochrana jich samotných, jejich rodin, zaměstnanců fakulty, ale i těch, kterým ve své práci ve zdravotnických nebo sociálních službách poskytují péči, byla při mém rozhodování prvořadá. Všem úspěšným absolventům přeji šťastné vykročení do nové pracovní i osobní éry jejich života. Pevně věřím, že nabyté znalosti a dovednosti uplatní při výkonu své profese a stanou se kvalitními poskytovateli vysoce odborné a erudované péče a ti, kteří jejich péči přijímají, v nich naleznou nejen kvalifikované odborníky, ale především milé, vstřícné a empatické osoby.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a milí studenti, přeji Vám všem krásné léto a těším se na společná setkání v novém akademickém roce.

Přiložené obrázky