Nacházíte se zde: Úvod > Mentorky odborné praxe a hlavní sestry z jihočeských nemocnic si prohlédly Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU

Mentorky odborné praxe a hlavní sestry z jihočeských nemocnic si prohlédly Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU

Novinka (15.11.2019)

Mentorky odborné praxe a hlavní sestry z jihočeských nemocnic si prohlédly Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU

Pravidelné každoroční setkání mentorek odborné praxe Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU, které bývá vždy cennou příležitostí k výměně zkušeností a novinek, bylo letos obohacené o prohlídku prostor, kde vzniká Simulační centrum pro zdravotnické obory. Přístavbu, která vyrostla ve dvoře budovy ZSF JU U Výstaviště, si ve čtvrtek odpoledne prohlédlo více než padesát lidí, mezi nimiž byly i hlavní sestry z jihočeských nemocnic – a pro všechny to byl velký zážitek. Byla to první takto početná skupina, která se do simulačního centra, jež už je ze stavebního hlediska zkolaudované a nyní nastala fáze vybavování výukových prostor specifickými zdravotnickými přístroji a lůžky pro high fidelity simulátory, dostala.

V úvodu setkání přivítala zúčastněné ředitelka ústavu prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a informovala je o novinkách na naší fakultě. Především o tom, že letos na podzim ZSF JU otevřela nový bakalářský program Pediatrické ošetřovatelství v prezenční i kombinované formě studia a v magisterském programu je už akreditován Modul intenzivní péče. Připojila i novinky z ministerstva zdravotnictví, které pracuje na zvýšení kompetencí sester, což je pro ošetřovatelství mimořádně potřebné téma. Zdůraznila význam dobře fungující spolupráce fakulty s nemocnicemi a významnou roli mentorek odborné praxe. „Je velice důležité, abyste i problematické přístupy, které zaregistrujete, studentům řekly a nezapomněly na to ani během hodnocení v závěru praxe, protože pro nás je to důležitý podklad,“ uvedla.

Děkanka fakulty Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., ocenila, že tato setkání se konají každoročně a mají přátelskou a otevřenou atmosféru vzájemné důvěry. „Nebojíme se říci si i věci, které nejsou oboustranně příjemné, a vážíme si toho, že se kontakty dostávají z pracovní roviny i do osobních vztahů,“ řekla a poděkovala prof. Tóthové za to, že se této spolupráci tak intenzivně věnuje. Pak promluvily koordinátorky odborné praxe a mentorky dostaly prostor, aby sdělily své zkušenosti, návrhy a podněty, co je třeba zlepšit a jak.

Zástupce ředitelky Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU Mgr. František Dolák, Ph.D., představil Simulační centrum pro zdravotnické obory. Nejprve formou prezentace a pak pozval zúčastněné do nových prostor. Vysvětlil, že fakulta toto centrum vytváří na základě zkušeností s obdobnými pracovišti v zahraničí ve snaze učit tak, abychom studentům co nejvíce přiblížili praxi. „Cílem simulační výuky je pomocí scénáře vytvořit danou situaci tak, aby student měl co nejvěrohodnější podmínky, ať už za využití modelu, nebo herce,“ vysvětlil dr. Dolák. Specializované místnosti věrně napodobí reálné prostředí, v němž zdravotníci pracují.

Nová přístavba má dvě podlaží, kde vznikly tyto simulační místnosti: pro záchrannou službu, pro intenzivní péči, porodní sál a neonatologie. Dále je tam velín, inspekční pokoj, místnost pro debriefing, dva nemocniční pokoje pro dospělé atd. Prohlídka byla pro všechny velmi příjemným zážitkem. „S absolventy jsem v kontaktu, když je přijímáme, a vidím, že už víc žijí technikou než my tehdy. Toto bude pro ně jistě velmi atraktivní a výuka je bude víc bavit, protože takové prostředí bude akční,“ shrnula své dojmy hlavní sestra Helena Prokešová z nemocnice v Prachaticích. Její kolegyně, manažerka kvality Kateřina Štrajtová, absolvovala naši fakultu v roce 2009 a výuku v těchto podmínkách by si ráda vyzkoušela. „Určitě to usnadní komunikaci s pacientem, což je zapotřebí, protože studenti se často hodně stydí s pacienty mluvit,“ konstatovala. Také hlavní sestra z nemocnice ve Strakonicích Edita Klavíková je přesvědčená, že to prospěje výuce. „Když se studenti sami pak uvidí při výkonu, bude to pro ně něco jiného, protože si své chyby lépe uvědomí a zapamatují. Určitě pak budou v praxi lépe vědět, co a jak,“ shrnula. Velmi nadšená byla i Jana Štěpánová, která pracuje na oddělení ARO v Nemocnici České Budějovice. „Je to opravdu krásné, už jsem simulační centrum viděla v Brně, ale bylo menší, ne takto komplexní. Přála bych si to i pro naše zaměstnance,“ dodala.

Simulační centrum pro zdravotnické obory ZSF JU bude díky svému zaměření na nelékařské profese prvním svého druhu v České republice. Pro výuku mediků již v tuzemsku tato centra existují, avšak nikoli takto cíleně zaměřená na sestry, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky a další zdravotníky. Stavba začala loni v září a předpokládaný termín zahájení výuky je v září 2020. Hlavní výhodou je, že simulace přiblíží studentům realitu, což umožní dokonalé propojení výuky praktických dovedností s teoretickými znalostmi. Bude možné předem naprogramovat mnoho variant situací, s nimiž si zdravotníci musí poradit. Tyto studijní obory sice mají v osnovách stovky hodin povinné praxe v nemocnicích, ale realita samozřejmě přináší mnohem více výzev – a pak se hodí každá zkušenost. Velkou předností simulačního centra bude, že dokáže studenty seznámit s různými stavy pacientů, a to i těmi, které nejsou v nemocnicích tak časté.

Setkání mentorů se uskutečnilo v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348 Rozvoj JU; Aktivita: KA 3 Tvorba nových a úprava stávajících studijních programů; DA 3.1 Úprava stávajících studijních programů SLNO.

Přiložené obrázky