Nacházíte se zde: Úvod > Mobilní simulační jednotka pro moderní výuku v nově vznikajícím Simulačním centru pro zdravotnické obory ZSF JU

Mobilní simulační jednotka pro moderní výuku v nově vznikajícím Simulačním centru pro zdravotnické obory ZSF JU

Novinka (23.9.2018)

Mobilní simulační jednotka pro moderní výuku v nově vznikajícím Simulačním centru pro zdravotnické obory ZSF JU

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU od září disponuje tzv. mobilní simulační jednotkou. Jedná se o nejvyspělejší řešení pro simulaci in situ, tedy možnost využít simulaci v přirozeném prostředí. Mobilní simulační stanice umožňuje simulaci ve stejné kvalitě, která byla dříve dosažitelná pouze v komplexních stacionárních simulačních centrech. Její nákup byl umožněn ze strukturálních fondů, které slouží k rozvoji studijního prostředí.

Pořízení této techniky úzce souvisí s inovativním přístupem v podobě zařazení blended learningu na půdě ZSF JU. To spočívá ve vytvoření jednotného metodicko-didaktického konceptu blended learningových kurzů neboli vytvoření základních šablon (scénářů), které budou vždy propojovat informační technologie s tradičními postupy v rámci kontaktní výuky. Využití mobilní simulační jednotky je úzce propojeno s realizací nově vznikajícího Simulačního centra pro zdravotnické obory ZSF JU, jehož výstavba byla zahájena letos v srpnu ve dvoře budovy ZSF JU v ulici U Výstaviště.

V tomto centru se budou moderními metodami připravovat na své profese hlavně všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotničtí záchranáři. Díky svému zaměření na nelékařské profese to bude první simulační centrum svého druhu v České republice. V novém pavilonu pro takzvanou virtuální nemocnici vzniknou specializované místnosti věrně napodobující reálné prostředí, v němž zdravotníci pracují: kabina sanitky, velíny, jednotka intenzivní péče, porodní sál, nemocniční pokoje a další prostory pro sledování a hodnocení výuky.

Přiložené obrázky