Nacházíte se zde: Úvod > MUDr. Věra Vlasáková promluví v Jihočeském muzeu o chorobách pohybového ústrojí u seniorů

MUDr. Věra Vlasáková promluví v Jihočeském muzeu o chorobách pohybového ústrojí u seniorů

Plánovaná akce (30.10.2018)

MUDr. Věra Vlasáková promluví v Jihočeském muzeu o chorobách pohybového ústrojí u seniorů

V podzimním cyklu Akademických půlhodinek, které pro veřejnost pořádá Jihočeská univerzita v budově Jihočeského muzea, se představí i odbornice z naší fakulty. Nejprve tam vystoupí v úterý 30. října od 16 hodin MUDr. Věra Vlasáková z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU. Promluví o chorobách pohybového ústrojí u seniorů jako jsou artróza, osteoporóza a revmatická polymyalgie, rozebere jejich příčiny, klinický obraz, léčbu a prevenci. Tato onemocnění se u starých lidí vyskytují častěji než v mladším věku a mají svá specifika, mezi něž patří především chronický průběh. Podstatně omezují nejen pohyblivost nemocného, ale i jeho schopnost základní péče o sebe.
MUDr. Věra Vlasáková pracovala na interním oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a od roku 2004 se věnuje revmatologii ve zdravotnickém zařízení Medipont Plus s.r.o, kde je i Centrum biologické léčby pro pacienty s revmatickými  chorobami. V tomto centru spolupracovala na mnoha studiích účinnosti a bezpečnosti nových biologických léků pro revmatické choroby.

Další přednáška, kterou naše fakulta obohatí cyklus Akademické půlhodinky, má název Sociální práce – cesta k lidem a uskuteční se v úterý 27. listopadu od 16 hodin opět v sále Jihočeského muzea. Ředitelka Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., tam představí obor sociální práce a profesi sociálního pracovníka v kontextu vysokoškolského vzdělávání studentů na Jihočeské univerzitě a jejich přesahu do rozvoje občanské společnosti.


Přiložené obrázky